Інформаційні мережі (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Мельник Б. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційні мережі” є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок, необхідних для проектування та експлуатації інформаційних мереж.

Завданням вивчення дисципліни “Інформаційні мережі” є:

  • створити в студента цілісну, систематизовану картину різних галузей мережних технологій у їхніх взаємозв’язках та взаємозалежностях;
  • навчання практичним навичкам роботи з науковою та довідниковою літературою;
  • виховання уміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

 

Результати навчання:

 

знати:

  • загальні принципи побудови і функціонування інформаційних мереж;
  • моделі опису мережевої архітектури;
  • мережеві концепції;
  • типи інформаційних мереж;

вміти:

  • використовувати мережні технології;
  • користуватися інформаційними послугами;
  • налаштовувати окремі сегменти інформаційних мереж;

впроваджувати засоби інформаційних мереж у майбутній фаховій діяльності.

Силабус:

Завантажити силабус