Інформаційні системи та технології в економіці (051 “Економіка”, освітня програма “Економічна кібернетика”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Прийма С. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Прийма С. С.

Опис курсу

Основною метою курсу є надання студентам глибокого розуміння інформаційних технологій та систем, необхідних для успішного функціонування та управління в сучасному бізнес-середовищі. Курс спрямований на розвиток практичних навичок у використанні різноманітних інструментів для аналізу даних, прийняття управлінських рішень та оптимізації бізнес-процесів.

Після завершення курсу студент буде:

Знати

 • сутність, значення, основні види інформаційних систем;
 • сфери застосування ІС і технологій в економіці;
 • сучасні тенденції у сфері розробки та експлуатації ІС;
 • технологію комп’ютерної обробки економічної інформації;
 • технології аналізу та візуалізації даних;
 • специфіку роботи з корпоративними системами.

Вміти

 • здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для вирішення поставлених економічних завдань;
 • працювати з інструментами обслуговування управлінської діяльності, такими як Power Query, Power Pivot, Power View, Power BI для забезпечення аналізу, візуалізації даних та прийняття управлінських рішень;
 • вибирати інструментальні засоби для обробки економічних даних у відповідності з поставленими завданнями, аналізувати результати розрахунків, обґрунтувати отримані результати;
 • розуміти принципи та можливості корпоративних інформаційних систем планування потреб виробництва, управління підприємством та управління взаємозв’язком з клієнтами;
 • застосовувати гнучку розробку програмного забезпечення для реалізації вимог бізнесу та забезпечення швидкого відгуку на зміни вимог;
 • використовувати OLAP системи, Data Mining для аналізу даних та виявлення відповідних стратегій та рішень.

Рекомендована література

Основна література

 1. Прийма С.С. Тексти лекцій з предмету «Інформаційні системи і технології в економіці». Команда Teams. Навчальні матеріали.
 2. Климчук О. В. Інформаційні системи і технології в управлінні. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. 160 c.
 3. Новаківський І., Грибик І., Смолінська Н. Інформаційні системи в менеджменті. Адаптивний підхід. Кондор.    440 с.
 4. Introduction to Power BI URL: https://github.io/Power_BI/powerbi-intro.pdf
 5. Базові стандарти КІС: MRP, MRPII, ERP, ErpII  і ін. URL: http://ni.biz.ua/7/7_18/7_188994_bazovie-standarti-kis-MRP-MRP-II-ERP-ERP-II-i-dr.html
 6. Про Odoo URL: https://unitsoft.io/pro-odoo

Додаткова література

 1. Power BI Training Guide. Strategic Plan and Dashboard/ URL: https://nc.gov/ncosbm/PowerBI_Dashboards_TrainingManual.pdf
 2. 56 FREE Power Query Tutorials URL: https://com/cdn/files/56_power_query_tutorials
 3. Odoo Documentation URL: https://www.odoo.com/uk_UA/page/docs

Силабус:

Завантажити силабус