Інформаційні технології і системи в статистиці (051 «Економіка», освітня програма “Економічна аналітика та бізнес-статистика”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Прийма С. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Мета вивчення цієї дисципліни полягає в тому, щоб надати учасникам глибоке розуміння інформаційних технологій і систем, необхідних для аналізу статистичних даних. Це включає знайомство з передовими технологіями роботи з базами даних, технологіями Big Data, штучним інтелектом та машинним навчанням, управлінням проектами, забезпеченням безпеки та надійності інформації в професійній діяльності.

Після завершення курсу студент буде знати:

 • основні принципи та методи аналізу та візуалізації даних;
 • основи роботи з базами даних та їх застосування в статистиці;
 • інструменти для обробки та аналізу статистичних даних;
 • основи систем інформаційної безпеки.

Після завершення курсу студент буде вміти:

 • ефективно використовувати електронні таблиці для обробки та аналізу статистичних даних;
 • працювати з базами даних, виконувати запити SQL для вибірки та обробки необхідних даних для статистичного аналізу;
 • використовувати інформаційні системи та інтелектуальні технології для обробки та аналізу статистичних даних;

здійснювати заходи забезпечення безпеки та надійності інформації в статистичних інформаційних системах.

 

Рекомендована література

Основна:

 1. My SQL URL: https://www.mysql.com/
 2. Кононова К. Ю. Машинне навчання: методи та моделі: підручник для бакалаврів, магістрів та докторів філософії спеціальності 051 «Економіка» / К. Ю. Кононова. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – 301 с/
 3. Шкирта І. М. Технологія BIG DATA: сутність, можливості для бізнесу // Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2019. Серія Економіка. Випуск 2(12). С.51-54
 4.  Кушнір О. К., Чаплінський В. Р. Статистичні методи аналізу великих даних . URL: https://modecon.mnau.edu.ua/statistical-methods-for-big-data/
 5. Безпека даних в інформаційно-комунікаційному середовищі та її складність для нових бізнес-моделей. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1273

Додаткова:

 1. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів /В.Є. Бахрушин. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с.
 2. SAS, Stata, SPSS: A Comparison. Alan C. Acock. Oregon State University/ URL: https://www.researchgate.net/publication/ 237963336_SAS_Stata_SPSS_A_Comparison_Alan_C_Acock
 3. Сучасний електронний документообіг. URL: https://document.online/?lang=ua

Силабус:

Завантажити силабус