Інноваційні бізнес-моделі (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Осідач О. П.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКпМ-11сдоцент Осідач О. П.

Опис курсу

Дисципліна «Інноваційні бізнес-моделі» є вибірковою дисципліною для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Дисципліна «Інноваційні бізнес-моделі» є вибірковою дисципліною для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Силабус: Інноваційні бізнес-моделі

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус