Осідач Оксана Павлівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239-40-25, (032) 239-41-28

Електронна пошта: oksana.osidach@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Предмет наукових досліджень – управління підприємством, інноваційна діяльність.

Курси

Вибрані публікації

1.Осідач О.П. Основи теоретичної концепції регіональних інноваційних систем / О.П. Осідач // Тези доповідей міжна­родної науково-прак­тичної конференції «Проблеми форму­вання та розвитку інноваційної інфра­структури». – Львів: вид-во Львівсь­кої політехніки, 2011.- С.331-332.

2.Осідач О.П. Міжнародне дослідження інноваційної здатності підприємств та його перші результати / О.П.Осідач // Науковий збірник Львівського національного університету «Формування ринкової економіки в Україні». – 2012. – Вип.28. – СС.128-132.

3.Osidach О. International Studies Enterprises’ understanding оf innovation ability / O.Osidach // Journal of European Economy. – 2013. – Vol. 12 (#3). – SS. CС334-347.

4.Осідач О.П. Потенціал довгострокового зростання підприємства / О.П.Осідач // Науковий збірник Львівського національного університету «Формування ринкової економіки в Україні». – 2013. – Вип.30. – СС. 202-206.

5.Осідач О.П. Сучасні інструменти управління нематеріальним капіталом підприємства / О.П. Осідач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми становлення інформаційної економіки України, 15-16 жовтня 2015р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – СС.21-25.

Наукова біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Розпочала роботу в Університеті в НДЛ економічного факультету, де на посаді молодшого наукового співробітника виконувала дослідження для львівських підприємств в рамках госпрозрахункових договорів з ВО “Кінескоп”, ВО “Полярон”, НВО ЛОРТА та ін.

Після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри.

У 1994-1995 рр. брала участь у TACIS- проекті «train the trainer» (Німеччина: Целлє, Мюнхен), який крім навчання дозволив пройти місячне стажування  у міжнародному концерні ROHDE&SCHWARZ, який спеціалізується на виробництві інноваційної високоточної електронної техніки (штаб-квартира у Мюнхені).

У 1996-1998 рр. проводила науково-дослідну роботу за темою «Організація та управління промисловим підприємством» в університеті Маннгайм, Німеччина.

Неодноразово брала участь у місячних стажуваннях, конференціях та семінарах в Австрії (1992, 1994, 2000,2002, 2005, 2009, 2012),  Німеччині (2006,2016, 2021), Польщі (2001).

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Форми організації та управління промисловим підприємством в умовах ринкової трансформації еконо­міки України», науковий керівник проф. Пинзеник В.М.

З 2000 р. обіймає посаду доцента кафедри.

У 2003-2014рр. працювала деканом факультету обліку та підприємництва Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

Брала участь у розробці Стратегії розвитку м. Львова до 2012р. та Стратегії розвитку Львівської області до 2015р.

Учасник міжнародних консультаційних та дослідницьких проектів: “Консультування підприємств харчової галузі у Західній Україні” (у рамках програми TRANSFORM за сприяння уряду Німеччини), 1999-2000рр., «Порівняльне дослідження культури менеджменту» разом з Технічним університом імені Кароло Вільгельміна м. Брауншвайг (Німеччина), 2005-2006 рр.; INNO-WORK «Work force and Enterprise challenges in amerging Europe» разом з університетом м. Ерфурт та технічним університетом м. Ільменау (Німеччина), 2010-2012 рр.

Автор 80 наукових та навчально-методичних публікацій.

Читає лекційні курси: “Економіка  організація інноваційної діяльності”, “Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання », «Вартісно-орієнтоване управління бізнесом», “Інновації та підприємництво”.

Науковий керівник дисертаційних робіт аспірантів кафедри.

 

 

Розклад