Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Осідач О. П.ЕКпМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ЕКпМ-11сдоцент Осідач О. П.

Опис курсу

Дисципліна «Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання» є вибірковою дисципліною для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка, заняття з якої відбуваються у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

У процесі навчання здобувачі знайомляться із закономірностями, принципами, методами, процесами та інструментами забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів господарювання за умов глобалізації економіки

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: ІРСГ_2021

Завантажити силабус

Силабус: ІРСГ_2022

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус