Іпотечне кредитування

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124професор Владичин У. В.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКБМ-61спрофесор Владичин У. В.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо організації процесу іпотечного кредитування в банку, прийняття рішень про надання іпотечних кредитів і мінімізації банківських кредитних ризиків. Основними завданнями є: вивчення організації процесу іпотечного кредитування в банках в сучасних умовах, технологій оцінки позичальника та нерухомого майна при наданні іпотечних кредитів банками, методики банківського моніторингу іпотечного кредитування та мінімізації ризиків іпотечного кредитування.

 

Результати навчання:

  • знати:

теоретичні основи іпотечного кредитування, роль іпотеки у розвитку економіки, норми законодавства з іпотеч­но­го кредитування, предмет іпотеки та вимоги до майна, що надається у забезпечення; організацію процесу іпотечного кредитування в банку, порядок видачі іпотечних кредитів та проведення моніторингу кредитної діяльності в банку; порядок прийняття в забезпечення нерухомого майна від позичальників, шляхи реструктуризації проблемної кредитної заборгованості клієнтів у банку за іпотечними кредитами

  • вміти:

– визначати особливості організації іпотечного кредитування в банку залежно від різних видів нерухомого майна, що надається у забезпечення, організовувати процес надання іпотечного кре­диту під заставу незавершеного будівництва, житлових приміщень, будівель, споруд, підприємства як цілісного майнового комплексу тощо;

– аналізувати документацію від позича­льника на одержання іпотечного кредиту, проводити співбесіду та оцінювати кредитоспроможність позичальника, розробляти умови й укладати кредитний та іпотечний договори, проводити моніторинг іпотечних кредитів і нерухомого майна, наданого в забезпечення; організовувати співпрацю банку зі страховими компаніями та суб’єктами оціночної діяльності, вміти самостійно оцінити вартість і ліквідність нерухомого майна, що дається в забезпечення за кредитом;

– організо­вувати відносини на первинному та вторинному іпотечному ринку, організовувати ефективну співпрацю з учасниками іпотечного ринку; володіти нормами законодавства щодо видів та емісії іпотечних цінних паперів, оформляти заставну при наданні іпотечно­го кредиту в банку, визначати ефективні способи рефінансування іпотечних кредитів;

– визна­чати можливості надання довгострокових молодіжних житло­вих кредитів, оцінювати критерії та вимоги до кандидатів на от­римання пільгових молодіжних кредитів, проводити розрахунок платоспроможності кандидатів, визначати суми кредитних коштів та переваги при наданні молодіжних житлових кредитів.