Історія та філософія грошей і банківництва

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

завдання дисципліни: з’ясувати історичні аспекти виділення понять «гроші» і «банківництво» у самостійні економічні категорії; охарактеризувати основні етапи становлення та розвитку грошового і банківського господарств у процесі еволюції економічних відносин; розібрати принципи функціонування стародавніх та середньовічних банків та вивчити їх вплив на сучасне банківництво; розкрити вплив традицій та юридичних норм іноземних держав на еволюцію грошей і банківської справи на українських землях; висвітлити місце українських грошової і банківської систем у контексті історичного поступу світової економіки.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • концепції виникнення грошей та їхнє місце серед філософських понять, причини появи перших банків, основні етапи розвитку грошових систем;
  • види грошей у європейських країнах, розвиток банківництва під впливом стародавніх та християнських традицій;
  • види та періодизацію грошово-монетних систем та банківництва на українських землях, причини появи та розвиток вітчизяного банківництва.

 

  • вміти:
  • розрізняти концепції виникнення грошей, функції грошей, володіти знаннями щодо умов виникнення і форм банківництва;
  • визначати співвідношення між різними монетами та ваговими одиницями;

характеризувати грошові реформи.