Казначейська справа

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Приймак І. І.ЕКФ-41с, ЕКФ-42с, ЕКФ-43с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814доцент Приймак І. І.
доцент Приймак І. І.
доцент Приймак І. І.
доцент Приймак І. І.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни «Казначейська справа» є засвоєння знань з організації та виконання казначейського обслуговування коштів державного та місцевих бюджетів, а також державних цільових фондів в Україні.

Завданням вивчення дисципліни «Казначейська справа» є: вивчення сутності й принципів організації системи казначейського обслуговування бюджетних коштів, механізму управління фінансовими ресурсами держави, процесу виконання бюджетів за доходами і видатками, організації фінансового контролю в казначейській системі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості організації бюджетного процесу на державному та місцевому рівні;
 • сутність касового виконання бюджетів та характеристику основних систем касового обслуговування бюджетних коштів;
 • сутність та призначення бюджетної класифікації;
 • правовий статус, організаційну структуру та бюджетні повноваження Державної казначейської служби України;
 • економічний зміст єдиного казначейського рахунку та принципи управління ним;
 • особливості функціонування платіжної системи виконання бюджетів;
 • – порядок відкриття бюджетних та не бюджетних рахунків в органах казначейської служби;
 • механізм казначейського обслуговування доходів державного та місцевого бюджетів;
 • порядок казначейського обслуговування бюджетів за видатками;
 • умови ведення обліку в органах казначейства та формування звітності про виконання бюджетів;
 • особливості організації фінансового контроль у системі органів державної казначейської служби;
 • порядок обслуговування державного боргу.

вміти:

– аналізувати динаміку залишків єдиного казначейського рахунку;

– аналізувати структуру доходів державного та місцевих бюджетів;

– оцінити ефективність виконання бюджетних програм, а також структуру видатків державного та місцевих бюджетів;

– оцінити ефективність виконання бюджетів державних цільових фондів;

– аналізувати структуру та динаміку державного боргу.