Кількісні методи аналізу даних

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Марець О. Р.ЕКТМ-61с

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Кількісні методи аналізу даних в R» є формування у студентів знань про методологію кількісних методів аналізу даних, а також умінь і навичок їх застосування для розв’язання дослідницьких та управлінських проблем з використанням програмного забезпечення з відкритим кодом R

 

Рекомендована література

Основна література:
1. OpenIntro Statistics – Fourth Edition. David M. Diez, Harvard School of Public Health. Christopher D. Barr, Harvard School of Public Health. Link: https://www.openintro.org/
2. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних: навч. посіб. для студентів / В. Є. Бахрушин – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 268 с.
3. Масовий онлайн навчальний курс «Аналіз даних та статистичне виведення на мові R». – Режим доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/
4. Масовий онлайн навчальний курс «Машинне навчання». – Режим доступу: https://edx.prometheus.org.ua/courses/
5. R for Data Science by Hadley Wickham, Garrett Grolemund [en]. URL: https://r4ds.had.co.nz/

Додаткова література:
1. Марець О.Р. Підбір та діагностика багатофакторних регресійних моделей у пакеті аналізу даних R / О.Р.Марець, О.П.Дуда. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_24/2/37.pdf
2. Моделювання показників зовнішньої торгівлі товарів України та Німеччини / О. Р. Марець, К. А. Михалець // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколайвський національний університет імені В.О.Сухомлинського. – 2017. – Випуск 19. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/19-2017/111.pdf
3. R in Action, Second Edition. Data analysis and graphics with R. URL: https://www.manning.com/books/r-in-action-second-edition?a_bid=5c2b1e1d&a_aid=RiA2ed

Інтернет-джерела:
1. Sean Kross, Nick Carchedi, Bill Bauer and Gina Grdina (2020). swirl: Learn R, in R. R package version 2.4.5. https://CRAN.R-project.org/package=swirl
2. R packages by Hadley Wickham and Jenny Bryan. URL: https://r-pkgs.org/
3. Advanced R by Hadley Wickham. URL: https://adv-r.hadley.nz/
4. Statistical tools for high-throughput data analysis. URL: http://www.sthda.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус