Контролінг (071 “Облік і оподаткування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828Хоча Н. В.ЕКО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сХоча Н. В.

Опис курсу

Дисципліна “Контролінг” є вибірковою дисципліною зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для студентів спеціалізації «Облік ,аудит і оподаткування», що викладається у 8-му семестрі. Курс розроблений таким чином, щоб надати його учасникам необхідні теоретико-методичні та практичні знання для створення інформаційної системи управління сучасним підприємством, а саме системи контролінгу для досягнення його оперативних і стратегічних цілей.

Метою вивчення вибіркової дисципліни “Контролінг” є формування у студентів системи знань щодо практичної організації системи контролінгу підприємства на основі вивчення організаційного, інформаційного, методичного забезпечення контролінгу та методології його впровадження в систему управління підприємством.

Обсяг курсу становить 90 годин (3 кредити ECTS), з них: аудиторні – 42 год. (лекції – 28 год., практичні – 14 год.), самостійна робота – 48 год.

Форма звітності: залік.

Мова викладання курсу: українська.

Силабус:

Завантажити силабус