Контролінг (071 “Облік і оподаткування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку і аудиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Хоча Н. В.ЕКО-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКО-41сдоцент Хоча Н. В.

Опис курсу

«КОНТРОЛІНГ»

Анотація дисципліни

Семестр: 8

Викладач: к.е.н., доцент Хоча Надія Володимирівна

Кафедра: обліку і аудиту

Короткий опис дисципліни: Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань щодо практичної організації системи контролінгу підприємства на основі вивчення його організаційного, інформаційного, методичного забезпечення та методології  впровадження в систему управління підприємством. Завданнями вивчення дисципліни є: засвоїти концептуальну суть контролінгу, причини його виникнення і особливості розвитку; обґрунтувати місце контролінгу в системі управління підприємством; встановити механізм та основні процедури організаційного забезпечення контролінгу; з‘ясувати джерела та основні параметри інформаційного забезпечення служби  контролінгу; засвоїти методологію та послідовність здійснення контролінгових процедур в розрізі оперативної та стратегічної підсистем контролінгу; обґрунтувати доцільність, методологію та типові особливості впровадження системи контролінгу в управлінні підприємством.

Перелік тем:

  1. Теоретичні основи контролінгу
  2. Організаційне забезпечення контролінгу
  3. Інформаційне забезпечення контролінгу
  4. Методичне забезпечення оперативної підсистеми контролінгу
  5. Маркетинговий контролінг
  6. Методичне забезпечення стратегічної підсистеми контролінгу
  7. Впровадження системи контролінгу на підприємством

Обсяг курсу становить 90 годин (3 кредити ECTS), з них: аудиторні – 42 год. (лекції – 28 год., практичні – 14 год.), самостійна робота – 48 год.

Форма звітності: залік.

Мова викладання курсу: українська.

Силабус:

Завантажити силабус