Контролінг (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732ЕКМ-21с, ЕКі-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-21с
ЕКі-21с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Метою курсу є підготовка фахівців і формування у них сучасного мислення та спеціальних, системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей. В сучасних умовах менеджер повинен уміло застосовувати комплекс сучасних методів обліку, аналізу, планування і контролю, прийоми і методи стратегічного та оперативного контролінгу; працювати із системою інформаційного забезпечення контролінгу та впроваджувати систему контролінгу на підприємстві.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • завдання, функції контролінгу в напрямі планування, бюджетування, обліку, контролю, аналізу, принципи управлінського обліку, формування системи внутрішньої звітності;
  • суть, методики розрахунку і схеми взаємозв’язків показників діяльності підприємства і окремих структурних підрозділів;
  • основи контролінгу функціональних напрямів діяльності підприємства;
  • вміти:
  • вирішувати питання, пов’язані з постановкою управлінського обліку і внутрішньої звітності підприємства;
  • розробляти релевантні системи показників для оцінки діяльності підприємства і окремих структурних підрозділів; проводити аналіз чинників відхилень фактичних значень оцінних показників від планових;
  • організовувати інформаційні потоки в цілях моніторингу оцінних показників, формулювати висновки і рекомендації для ухвалення управлінських рішень.