Контролінг у підприємництві (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Косович Б. І.ЕКп-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКп-31сдоцент Косович Б. І.

Опис курсу

Controlling_u_ biznesy

Контролінг у підприємництві

Силабус:

Завантажити силабус