Корпоративна соціальна відповідальність

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Тибінка Г. І.ЕКММ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКММ-51сТибінка Г. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» є отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей корпоративної соціальної діяльності підприємства, а також набуття навичок їх практичного використання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

 • усвідомлення того, що корпоративна соціальна відповідальність є однією з найважливіших складових будь-якого підприємства, через що  фахівцю  в галузі управління потрібно докорінне знання основ та категорійного апарату її;
 • знань принципів та методів раціональної організації, планування і контролю за корпоративною соціальною відповідальністю;
 • знань особливостей корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах різних галузей;
 • вміння розробляти корпоративну соціальну відповідальність підприємства;
 • вміння обґрунтовувати рішення щодо створення корпоративної соціальної відповідальності, підтримки належного режиму її поточного функціонування;
 • вміння здійснювати менеджмент якості та управляти корпоративною соціальною відповідальністю.

 

Рекомендована література

 1. Грішнова О.А. Людський розвиток : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2006. 456с.
 2. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях. К, 80 с.
 3. Лазоренко О. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні : експертна думка : зб. статей та рекомендацій. К. : Стилос, 2007.
 4. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008. 60 с.
 5. Колот В.М. Підприємництво : організація, ефективність, бізнес-культура : навч. пос. К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2009.
 6. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях. К.,
 7. Шаповал В. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою. Дн-ськ : НГУ, 2011. 357 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2023

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2023

Завантажити силабус

Силабус: Робоча програма 2022

Завантажити силабус