Корпоративна соціальна відповідальність

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Тибінка Г. І.ЕКММ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКММ-51сТибінка Г. І.

Опис курсу

 

 

Рекомендована література

  1. Грішнова О.А. Людський розвиток : навч. посіб. К. : КНЕУ, 2006. 456с.
  2. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях. К, 80 с.
  3. Лазоренко О. Корпоративна соціальна відповідальність в Україні : експертна думка : зб. статей та рекомендацій. К. : Стилос, 2007.
  4. Петроє О.М. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств в Україні : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008. 60 с.
  5. Колот В.М. Підприємництво : організація, ефективність, бізнес-культура : навч. пос. К. : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2009.
  6. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і відповідях. К.,
  7. Шаповал В. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою. Дн-ськ : НГУ, 2011. 357 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму