Критичне мислення в умовах цифрового суспільства

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального забезпечення та управління персоналом

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Шегинська Н. З.ЕКС-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКС-31сдоцент Шегинська Н. З.

Опис курсу

Курс “Критичне мислення” розроблений з метою розвитку навичок аналізу, порівняння, синтезу, оцінки інформації з різних джерел, формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень.

Опис дисципліни Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за останні 10 років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. Уміння критично мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії. Ми будемо вивчати психологію нашого повсякденного мислення: чому люди вірять у неправдоподібні речі, як ми формуємо і змінюємо наші погляди, чому очікування викривляють судження і як приймати більш зважені рішення.

Програма курсу

 1. Як навчитися розуміти інформацію? Як відрізнити факти від вигадки.
 2. Як критично оцінювати інформаційні потоки та ставити правильні запитання.
 3. Як опрацьовувати різні джерела.
 4. Науковий метод і його застосування в повсякденному житті.
 5. Інструменти, які поліпшують повсякденне мислення і допомагають глибше зрозуміти упередження.
 6. Техніки для навчання і кращого запам’ятовування інформації.

Форми навчання Лекції, семінари, самостійна робота.

Методи навчання

 1. Пояснювально-ілюстративний метод.
 2. Метод порівняльного аналізу.
 3. Проблемно-пошуковий метод.
 4. Лекція: — інформаційна; — проблемна.
 5. Бесіда: — вступна бесіда; — бесіда-повторення; — контрольна бесіда.
 6. Дискусія.

Форма організації контролю знань

 1. Вибіркове усне опитування.
 2. Поточне тестування.
 3. Підсумкова контрольна робота.

Рекомендована література

1.Конверський А.Є, Критичне мислення. Підручник для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. – К. : Центр учбової літератури, 2020. – 370 с.

2.Jennifer Wilson. Critical Thinking: A Beginner’s Guide to Critical Thinking, Better Decision Making, and Problem Solving – Jennifer Wilson. Видавництво: Amazon.com. 2017.

3.James E. Ryan “Wait, What?: And Life’s Other Essential Questions- James E. Ryan” Видавництво: HarperOne, 2017, с.144

4.Michael Kallet “Think Smarter: Critical Thinking to Improve Problem-Solving and Decision-Making Skills – Michael Kallet” Видавництво: Amazon.com

5.Matthew Van Cleave “Introduction to Logic and Critical Thinking – Matthew Van Cleave, Lansing Community College” Видавництво: Matthew J. Van Cleave, 2016

6.Nigel Warburton “Thinking from A to Z by Nigel Warburton” Видавництво: Routledge, 2007, с.176

Силабус: Критичне мислення в умовах цифрового суспільства

Завантажити силабус