Професійна етика в маркетингу (075 “Маркетинг”)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: маркетингу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кушнір Т. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою вивчення курсу є формування системи знань з порівняльного історико-психологічного аналізу розвитку етики на основі вивчення моральних стандартів досвіду різних країн; формування уміння орієнтуватись у сфері економічних відносин з метою використання практичних принципів для вирішення сучасних проблем.

Також метою викладання даного курсу є формування у студентів розуміння системи цінностей, поглядів, норм поведінки ділових людей, засвоєння студентами основних теоретичних положень та вироблення необхідних практичних навичок, що дозволяють підвищити її ефективність в управлінській діяльності.

Завдання викладання: засвоєння студентами теоретичних засад та практичних вмінь етичної ділової поведінки, оволодіння прийомами та нормами розв’язання практичних ситуацій.

Предметом дисципліни є сукупність практичних форм взаємовідносин людей у професійній сфері; їх ціннісний зміст і значимість; процеси чуттєвого пізнання дійсності; комерційний етикет в організаційній поведінці, економіці, фінансах, обліку, маркетингу.

Місце дисципліни в навчальному процесі: дисципліна «Професійна етика в маркетингу» пов’язана з етикою та естетикою, менеджментом, соціологією і психологією, риторикою, економікою, освітою та ін.

Вивчаючи проблеми курсу «Професійна етика в маркетингу», студенти повинні знати:

– основні постулати етики, ділової етики, моралі та найвищі моральні цінності у суспільстві;

– основи ділового протоколу та форми його прояву;

– особливості та способи організації ділових переговорів, зустрічей та прийомів;

– способи реакції та поведінки у стандартних етикетних ситуаціях;

– способи, типи і стилі управління підприємством;

– особливості та характер роботи керівника.

Освоєння курсу «Професійна етика в маркетингу» передбачає оволодіння студентами навичок і вмінь:

– поводитися у суспільстві так, щоб викликати до себе довіру і симпатію;

– ввічливо та коректно реагувати на ділові дзвінки, запрошення та адекватно поводитися у інших стандартних етикетних ситуаціях, у товаристві знайомих і незнайомців, вдома, на службі;

– обирати ділових партнерів і налагоджувати ділові зв’язки з ними, оформлювати візитні картки, робити запрошення на ділові і неформальні зустрічі;

– організовувати ділові переговори, прийоми та зустрічі вітчизняних та іноземних партнерів;

– правильно організовувати процес управління на підприємстві;

– адекватно поводитися на службі не залежно від власної посади.

Під час вивчення курсу «Професійна етика в маркетингу» передбачається розгляд етичних дилем, конкретних ситуацій і проведення їх аналізу; застосування рольових ігор та тестів, тощо.

Силабус

Завантажити силабус