Кушнір Тарас Михайлович

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: taras.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у ResearchGate: www.researchgate.net

Наукові інтереси

Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності, інституціалізація маркетингової діяльності, функціональний підхід в маркетингу, теоретичні та практичні засади здійснення маркетингу закупівель, маркетингові інструменти ринку товарів промислового призначення,  методологічні проблеми сучасного маркетингу, маркетинг відносин, інструментарій маркетингу в політичній та освітній сферах, методика та практика викладання фахових дисциплін, проблеми освіти в умовах пандемії тощо.

Курси

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кушнір Т.М. Оцінка демографічних втрат України внаслідок російсько-української війни. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Економіка і управління», 2022. Bun. 52. С. 41-51. URL: https://em.duit.in.ua/index.php/home/article/view/78/74 (фахове видання).
 2. Кушнір Т.М. Етичні проблеми проведення маркетингових досліджень. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2022. №2(81). С. 209-214. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/103538/588787/file/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202%20(81).pdf. (фахове видання).
 3. Кушнір Т.М. Етичні аспекти діяльності компаній-постачальників. Review of transport economics and management, 2022, Iss. 8(24). С. 97-102. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2022/269154. (фахове видання).
 4. Кушнір Т.М. Методологічні конструкції аналізу маркетингової етики. Проблеми системного підходу в економіці. 2022. №2(88). С. 141-147.
 5. Кушнір Т.М. Маркетинговий підхід до дослідження політичного ринку. Проблеми системного підходу в економіці. 2021. Вип. 1(81). С. 93-98 (фахове видання).
 6. Кушнір Т.М. Маркетинг під час епідемії в Україні. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2020. с. 355-360.
 7. Кушнір Т.М. Раціоналізація прийняття рішення про закупівлі на ринку товарів промислового призначення. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2019. с. 350-353.
 8. Кушнір Т.М. Впровадження концепції маркетингу відносин в систему закупівель підприємств на ринку товарів промислового призначення. Приазовський економічний вісник. 2019. №5(16). с. 165-169. URL: http://pev.kpu.zp.ua/ vypusk-5-16.
 9. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.
 10. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності використання маркетингу закупівель на ринках товарів промислового призначення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 5 (16). с. 133-137.
 11. Кушнір Т.М. Функціональний підхід до розуміння маркетингу. Бізнес-навігатор. 2017. №2 (41). с. 32-37.
 12. Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури у системі маркетингової діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. с. 162-166.
 13. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Економіка та суспільство. 2016. №2. с. 114-118. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/2_ukr/21.pdf.
 14. Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №7. с. 164-168.
 15. Кушнір Т.М. Методологічні засади аналізу основних елементів маркетингової інфраструктури. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. №2. с. 226-230. URL: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/47.pdf.
 16. Кушнір Т.М. Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники. Ефективна економіка. 2014. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3401.
 17. Кушнір Т.М. Маркетингові моделі організації закупівель на промисловому підприємстві // Zbiór raportów naukowych. „Teoria i praktyka-znaczenie badań naukowych. (29.07.2013 – 31.07.2013 ) – Lublin: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – с. 5-6.
 18. Кушнір Т.М. Кредитна кооперація в суспільно-економічному житті Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть. Інвестиції: практика та досвід. 2013. №16. с. 49-52.
 19. Саніна О.Р., Кушнір Т.М. Маркетингові аспекти рейтингової оцінки вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. №739. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. с. 283-292.
 20. Кушнір Т.М. Зловживання у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти. Економіка та держава. 2012. №4. с. 48-50.
 21. Кушнір Т.М., Харченко-Кушнір Н.М. Маркетингова оцінка середнього класу на підставі аналізу продовольчого попиту. Агросвіт. 2012. №7. с. 43-48.
 22. Кушнір Т.М., Харченко-Кушнір Н.М. Маркетингові аспекти споживчої поведінки соціальних класів. Ефективна економіка. 2011. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=824.
 23. Кушнір Т.М. Інструментарій аналізу та механізми діяльності в системі інституційних інвесторів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євро інтеграція (збірник наукових праць). НАН України. Ін-т регіональних досліджень. Львів, 2009. Вип. 2(76). с. 497-504
 24. Кушнір Т. Макроекономічний аналіз кредитної діяльності комерційних банків: регіональний аспект. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. Зб. ЛНУ ім. І.Франка. Вип. 20. 2009.
 25. Кушнір Т. Інституційні засади аналізу інвестиційної діяльності. Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. 2009. Випуск 12. с. 144-147.
 26. Ватаманюк З.Г., Кушнір Т.М. Розвиток інституційного інвестування в Україні. Фінанси України. 2007. №3. с. 124-131
 27. Кушнір Т. Накопичувальна пенсійна система США: інвестиційний аспект. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2006. Випуск 35. с. 444-451.
 28. Кушнір Т. Інвестиційні основи страхової діяльності// Науковий вісник Університету «Львівський Ставропіґіон». Серія економічна. Львів: Видавництво Університету «Львівський Ставропіґіон», 2006. Вип. І. с. 104-112.
 29. Кушнір Т. Інвестиційна діяльність міжнародних банків розвитку. Формування ринкової економіки в Україні. Наук. Зб. ЛНУ ім. І.Франка. Вип. 14. 2005. С. 186-196.
 30. Кушнір Т. Еволюція діяльності іпотечних установ як інституційних інвесторів. Аналітично-інформаційний журнал “Схід”. 2006. № 4(76). с. 58-62.
 31. Кушнір Т. Економічна свобода як головна цінність ринкового господарства. Соціально-економічні проблеми перетворення громадянського суспільства: сучасне і майбутнє. Матеріали Регіональної науково-практичної конференції. 23-24 квітня 2004 р./ Під. заг. ред. д. е. н. проф. Г.В. Саєнка. Луганськ:, 2004. с. 248-249.
 32. Кушнір Т. Діяльність інвестиційних банків в Україні. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2004. Випуск 33. с. 372-378.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2003 році з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю: “Економічна теорія”. У 2003-2004 рр. працював асистентом кафедри економічної теорії. З 1 листопада 2004 року перебував в денній аспірантурі при кафедрі Економічної теорії. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інституційні інвестори в економічній системі України”. Протягом 2007-2010 рр. працював асистентом кафедри економічної теорії, з 2010 року – доцент кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. З 2013 року – доцент кафедри маркетингу. З грудня 2019 року – експерт з акредитації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Автор 200 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди

   

Методичні матеріали

 1. Кушнір Т.М. Маркетингова інфраструктура: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 22 с.
 2. Кушнір Т.М. Політичний маркетинг: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 30 с.
 3. Кушнір Т.М. Професійна етика в маркетингу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 30 с.
 4. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, Видання 3-є, випр. і доп. 2022. 49 с.
 5. Кушнір Т.М. Маркетинг: Методичні матеріали для самостійної підготовки студентів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 163 с.
 6. Кушнір Т.М. Маркетинг: Методичні матеріали до практичних занять для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 100 с.
 7. Кушнір Т.М. Політичний маркетинг: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 29 с.
 8. Кушнір Т.М. Професійна етика в маркетингу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 32 с.
 9. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 78 с.
 10. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 38 с.
 11. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 62 с.
 12. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів спеціальності 075 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 134 с.
 13. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»). Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 43 с.
 14. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів IV курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Бакалавр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30 с.
 15. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи для студентів I курсу галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітнього ступеня «Магістр». Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2020. 30 с.
 16. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 2-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 34 с.
 17. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту курсової роботи (для студентів 3-го курсу спеціальності 075 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 34 с.
 18. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження». Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Сохецька А.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 30 с.
 19. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг». Вид. 2-е, виправлене і доповнене / [Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В.]. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2019. 63 с.
 20. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 075 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” галузі знань 07 “Управління та адміністрування”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. 38 с.
 21. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» / [Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М., Сохецька А.В.]. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2016. 54 с.
 22. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Тестові завдання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 33 с.
 23. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.030507 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 18 с.
 24. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 24 с.
 25. Майовець Є.Й., Кушнір Т.М. Промисловий маркетинг: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 44 с.
 26. Кушнір Т.М. Логіка та етика професійних суджень у маркетингу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050701 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 18 с.
 27. Кушнір Т.М. Логіка та етика професійних суджень в маркетингу: Завдання для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03050701 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 18 с.
 28. Маркетинг: Методичні рекомендації і завдання для контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / Укл. Гнилякевич І.З., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. 36 с.
 29. Маркетинг: Методичні поради щодо організації самостійної роботи студентів економічного факультету заочної форми навчання / Укл. Гнилякевич І.З., Кушнір Т.М. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 66 с.
 30. Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломної роботи магістра (для студентів спеціальності 8.03050701 „Маркетинг”, освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” напрямку підготовки 0305 “Економіка і підприємництво”). Укл. Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2015. 40 с.
 31. Завдання та методичні рекомендації до комплексного державного іспиту за фахом для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» / [Майовець Є.Й., Городняк І.В., Кушнір Т.М. та ін.]. Львів: ЛНУ імені І. Франка, 2015. 77 с.
 32. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 8.03050701 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 21 с.
 33. Кушнір Т.М. Маркетингова політика розподілу: Завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 8.0305071 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 24 с.
 34. Кушнір Т.М. Основи маркетингу: Тестові завдання. ­­Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 39 с.
 35. Кушнір Т.М. Гнилякевич І.З. Маркетинг: Методичні поради та плани практичних занять для студентів економічного факультету денної форми навчання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 24 с.
 36. Кушнір Т.М., Гнилякевич І.З. Маркетинг: Методичні поради щодо організації самостійної роботи студентів економічного факультету денної форми навчання. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 64 с.
 37. Кушнір Т.М. Маркетинг: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 24 с.
 38. Кушнір Т.М. Маркетинг: Завдання для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 53 с.
 39. Кушнір Т.М. Маркетинг закупівель: Завдання для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 32 с.
 40. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 40 с.
 41. Кушнір Т.М. Основи маркетингу: Завдання для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030101 «Соціологія». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 23 с.
 42. Кушнір Т.М. Основи маркетингу: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.030101 «Соціологія». Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 20 с.
 43. Кушнір Т.М. Маркетинг закупівель: Плани семінарських занять та методичні рекомендації для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 47 с.
 44. Кушнір Т.М. Маркетинг закупівель: Тестові завдання для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 38 с.
 45. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Методичні вказівки та плани практичних занять для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 58 с.
 46. Гнилякевич І.З., Кушнір Т.М. Маркетинг: Методичні рекомендації і завдання до контрольних робіт для студентів заочної форми навчання економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 42 с.
 47. Кушнір Т.М. Історія економіки та економічної думки: Методичні матеріали для викладачів та студентів. Частина ІІ . Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 37 с.
 48. Кушнір Т.М. Історія економіки та економічної думки: Методичні матеріали для викладачів та студентів. Частина ІІІ. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 92 с.
 49. Кушнір Т.М. Маркетинг промислового підприємства: Тестові завдання для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 64 с.
 50. Гнатюк Н.І., Майовець Є.Й., Чуба Н.В, Кушнір Т.М. Маркетинг. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів ІІІ і ІV курсів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 25 с.
 51. Кушнір Т.М. Історія економіки та економічної думки: Методичні матеріали для викладачів та студентів. Частина І . Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 38 с.
 52. Кушнір Т.М. Маркетинг промислових підприємств: Методичні вказівки та плани практичних занять для студентів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 32 с.
 53. Кушнір Т.М. Основи підприємницької діяльності: Методичні вказівки та плани семінарських занять для студентів філософського факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 38 с.
 54. Гнатюк Н.І., Майовець Є.Й., Чуба Н.В, Кушнір Т.М. Маркетинг. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів ІІІ і ІV курсів економічного факультету. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 20 с.
 55. Кушнір Т.М. Макроекономіка. Методичні рекомендації до практичних і семінарських занять з курсу «Макроекономіка» для студентів базових напрямків: 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 «Менеджмент». Львів: Видавництво Львівського інституту МАУП, 2005. 90 с.

 

Розклад