Кушнір Тарас Михайлович

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Електронна пошта: taras.kushnir@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Маркетингова інфраструктура, інституціалізація маркетингової діяльності, функціональний підхід в маркетингу, маркетинг закупівель, методологічні проблеми сучасного маркетингу, маркетинг відносин.

Курси

Публікації

  1. Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №7. с. 164-168.
  2. Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури у системі маркетингової діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №9. с. 162-166.
  3. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури. Економіка та суспільство. 2016. №2. с. 114-118.
  4. Кушнір Т.М. Функціональний підхід до розуміння маркетингу. Бізнес-навігатор. 2017. №2 (41). с. 32-37.
  5. Кушнір Т.М. Обґрунтування доцільності використання маркетингу закупівель на ринках товарів промислового призначення. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. Випуск 5 (16). с. 133-137.
  6. Кушнір Т.М. Раціоналізація прийняття рішення про закупівлі на ринку товарів промислового призначення. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 – 12 квітня 2019 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2019. с. 350-353.
  7. Кушнір Т.М. Впровадження концепції маркетингу відносин в систему закупівель підприємств на ринку товарів промислового призначення. Приазовський економічний вісник. 2019. №5(16). с. 165-169. URL: http://pev.kpu.zp.ua/ vypusk-5-16.
  8. Кушнір Т.М. Особливості застосування концепцій маркетингового управління підприємствами на ринку товарів промислового призначення України. Інфраструктура ринку. 2019. №37. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/37-2019.
  9. Кушнір Т.М. Маркетинг під час епідемії в Україні. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 1. Дніпро: НМетАУ, 2020. с. 355-360.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2003 році з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю: “Економічна теорія”. У 2003-2004 рр. працював асистентом кафедри економічної теорії. З 1 листопада 2004 року перебував в денній аспірантурі при кафедрі Економічної теорії. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інституційні інвестори в економічній системі України”. Протягом 2007-2010 рр. працював асистентом кафедри економічної теорії, з 2010 року – доцент кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. З 2013 року – доцент кафедри маркетингу.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди

Розклад