Кушнір Тарас Михайлович

Посада: доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-70

Наукові інтереси

Маркетингова інфраструктура, інституціалізація маркетингової діяльності, функціональний підхід в маркетингу, маркетинг закупівель

Курси

Публікації

1. Кушнір Т.М. Інститути маркетингової інфраструктури: рекламні посередники / Т.М. Кушнір // Ефективна економіка. – 2014. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

2. Кушнир Т.М. Позиционирование образовательных услуг / Т.М. Кушнир // Innovation-2014. Сборник научных статей. – Ташкент, 2014. – с. 70-72.

3. Кушнір Т.М. Методологічні засади аналізу основних елементів маркетингової інфраструктури / Т.М. Кушнір // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – №2. – с. 226-230.

4. Кушнир Т.М. Предназначение инновационной инфраструктуры в системе маркетинговой деятельности / Т.М. Кушнир // Инновационное развитие экономики: предпринимательство, образование, наука: сб. науч. ст. / редкол.: Т. В. Борздова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2015. – с. 92-96.

5. Кушнір Т.М. Методологічні засади дослідження інститутів маркетингової інфраструктури на базі функціонального підходу / Т.М. Кушнір // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №7. – с. 164-168.

6. Кушнір Т.М. Місце інститутів інноваційної інфраструктури у системі маркетингової діяльності / Т.М. Кушнір // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №9. – с. 162-166.

7. Кушнір Т.М. Роль ринку маркетингових досліджень у функціонуванні інформаційно-аналітичної складової маркетингової інфраструктури / Т.М. Кушнір // Економіка та суспільство. – 2016. – №2. – с. 114-118.

8. Кушнир Т., Харченко-Кушнир Н. Методология исследования среднего класса. – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 85 р.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

У 2003 році з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського національного університету ім. І.Франка за спеціальністю: “Економічна теорія”. У 2003-2004 рр. працював асистентом кафедри економічної теорії. З 1 листопада 2004 року перебував в денній аспірантурі при кафедрі Економічної теорії. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інституційні інвестори в економічній системі України”. Протягом 2007-2010 рр. працював асистентом кафедри економічної теорії, з 2010 року – доцент кафедри економічної теорії та маркетингу. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри економічної теорії та маркетингу. З 2013 року – доцент кафедри маркетингу.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Розклад