Маркетинговий менеджмент (073 “Менеджмент” )

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Островерх О. М.ЕКМ-31с, ЕКі-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ЕКМ-31с
ЕКі-31с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами теоретичних знань з організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві. Завдання курсу: вивчення системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві; набуття вмінь творчого пошуку напрямів і резервів удосконалення процесів та методів управління маркетинговою діяльністю підприємства, а також розв’язання конкретних маркетингових завдань.

 

Результати навчання:

 • знати:
 • сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади;
 • структуру і процес маркетингових досліджень, методи аналізу та оцінювання ринкових можливостей фірми;
 • принципи, методи та завдання маркетингового планування, формування маркетингової стратегії підприємства;
 • сутність і методи управління комплексом маркетингу (маркетингом-мікс), прийоми управління розробкою окремих його складових;
 • сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві, контролю його маркетингової діяльності;
 • підходи до управління торговим персоналом на сучасній фірмі, прийоми ефективної його мотивації;
 • вміти:
 • застосовувати здобуті знання у процесі маркетингового управління підприємством;
 • організовувати та здійснювати маркетингове дослідження;
 • на основі аналізу ринкових можливостей фірми та її ресурсів вибрати цільовий ринок;
 • визначати і формувати конкретну маркетингову стратегію фірми, розробляти відповідні програми маркетингу;
 • здійснювати планування, організацію та контроль у процесі розробки окремих складових комплексу маркетингу.