Островерх Ольга Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри менеджменту

Наукові інтереси

Маркетингова діяльність підприємства, проблематика сучасного маркетингового менеджменту

Курси

Публікації

  1. Ринкова економіка як економічна система // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. : [підручник]. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економії та макроекономіка. – К. : Знання, 2013. – С. 103-111;
  2. Островерх О. Державне втручання у функціонування ринків сільськогосподарської продукції // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : У 2 кн. : [підручник]. – Кн. 2: Мікроекономіка. – К. : Знання, 2010. – С. 63-73;
  3. Островерх О. Ринкова економіка як економічна система // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: У 2 кн. : [підручник]. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – К. : Знання, 2009. – С. 133-143;
  4. Островерх О. Приватизація і націоналізація як методи переходу між різними типами власності: досвід Великобританії / О. Островерх // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Випуск 20. – С. 308-313;

5.         Островерх О. Приватизація в енергетичному секторі економіки України / Островерх О., Островерх П. // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2011. – Випуск 44. – С.607-616.

Розклад