Машинне навчання

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Зомчак Л. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКк-42сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

В умовах динамічного розвитку економіки та зростаючого обсягу даних, машинне навчання стає все більш потужним інструментом для економістів. Цей курс дає студентам розуміння принципів та практичного застосування машинного навчання в економічній сфері, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку праці.
Мета курсу: ознайомити студентів із основними алгоритмами машинного навчання та навчити їх використовувати ці алгоритми для вирішення реальних економічних задач.
Завдання курсу: вивчити основні алгоритми машинного навчання, отримати практичний досвід роботи з реальними економічними даними, розвинути навички аналітичного мислення та критичної оцінки результатів машинного навчання.
У результаті проходження курсу студенти зможуть: використовувати алгоритми машинного навчання для прогнозування економічних показників, аналізу ризиків, виявлення шахрайства та автоматизації задач, оцінювати та інтерпретувати результати машинного навчання, розробляти та впроваджувати моделі машинного навчання в реальних проектах.

Силабус:

Завантажити силабус