Менеджмент державних організацій

Тип: На вибір студента

Кафедра: менеджменту

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Горинь М. О.ЕКМ-41с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ЕКМ-41с

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

Менеджмент у державному управлінні. Становлення та розвиток системи державної служби. Державна організація в менеджменті. Діяльність державного керівника в організації. Управління людськими ресурсами в державній організації. Інформаційне та комунікаційне забезпечення. Контролінг у системі державної служби.

 

Результати навчання:

    знати:
  • інструментарій для оцінювання загальних результатів його функціонування;
  • основи підвищення ефективності діяльності керівників державних організацій;
  • вміти:

  • оперувати основними поняттями та термінологією менеджменту в державних організаціях;
  • аналізувати методологічних засад менеджменту в державних організаціях;
  • приймати обґрунтовані управлінські рішення з питань менеджменту в державних організаціях.