“Менеджмент туризму та готельно-ресторанного господарства” (спец.073 “Менеджмент”)

Тип: Нормативний

Кафедра: управління та експертизи товарів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5120Гарасимлюк М. В.ЕКМ-35с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Дисципліна розглядає особливості управління у туристичному підприємстві, управління фінансово-матеріальними ресурсами, безпеки, організації обслуговування клієнтів, маркетингове управління підприємством в умовах зовнішньоекономічної діяльності, стратегічне управління ефективного функціонування суб’єктів туристичної діяльності з огляду регіональних особливостей економіки тощо. Приділяється велика увага питанням ефективного функціонування туристичного підприємства, діяльності в умовах мінливого туристичного ринку, безпеці в туризмі, управління якістю надання туристичних послуг, ефективному використанню матеріально-технічної бази туристичних підприємств, регіональній туристичній політиці з врахуванням природно-кліматичних, історичних, культурних умов туристичної дестинації

Рекомендована література

Основна література

 1. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : підручник. – К. : Знання, 2010. – 373
 2. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник. – К. : Знання, 2012. – 343 с.
 3. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й.Роглєв та ін.; під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. –319 с.
 4. Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. / Т.М. Афонченкова, О.В. Булюк, Б.П. Масенко та ін.; під заг. ред. О.Є. Лугініна. – К. : Ліра-К, 2012. – 364 с.
 5. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. Роглєв та ін.; під заг. ред. М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К. : Кондор, 2008. –319 с.

Допоміжна література

 1. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.
 2. Школа І.М., Корольчук О.П. Менеджмент туризму : підручник – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 342 с.
 3. Виноградська О.М., Виноградська Н.С., Шевченко В.С. Менеджмент: Навчальний посібник.– Харків: ХНАМГ, 2008
 4. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг : навч. посібник. – К. : Знання, 2011. – 351 с.
 5. Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі : підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 328 с.
 6. Свидрук І.І. Креативний менеджмент : навч. посібник. – К. : Центр учбової літ., 2012. – 224 с

Матеріали

Мультимедійний пристрій, фліпчарт, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет

Силабус:

Завантажити силабус