Мерчендайзинг (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Швець А. І.

Опис курсу

Мета проходження курсу: 
Ознайомити студентів із сучасними методами продажу в  точках роздрібної торгівлі, в тому числі в супермаркетах і гіпермаркетах. Студенти зрозуміють, як представити товар потенційному покупцеві в найбільш вигідних матеріальних і психологічних умовах, щоб купівля все-таки відбулася. Сформувати у студентів систему теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування мерчендайзингу виробничими/постачальницькими та роздрібними підприємствами в просуванні товарів до споживачів.

Зміст дисципліни: 

Запропонований курс розкаже не тільки про сучасні методи продажу товарів та ефективні інструменти боротьби за покупця, але й дасть студентам зрозуміти, як саме потрібно презентувати товар, де це робити та кому доручити, що сприятиме збільшенню продажів та дозволить бути попереду конкурентів. 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен продемонструвати такі результати навчання:
– застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу та мерчендайзингу;
– збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та мерчендайзингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію;
– використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування інструментарію мерчендайзингу;
– виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань в управлінні роздрібним продажем товарів із застосуванням мерчендайзингу;
– виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи в мерчендайзинговому підході до формування та управління асортиментом товарів;
– виконувати функціональні обов’язки в організації роботи мерчендайзерів.

Силабус:

Завантажити силабус