Швець Анжела Ігорівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: Angela.Shvets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID:

Наукові інтереси

Наукові інтереси – бізнес, економіка, менеджмент (загальні питання); економіка розвитку; підприємництво та інновації; міжнародний бізнес; економічна політика.

Курси

Вибрані публікації

Швець А.І. Сталий розвиток України: післявоєнні перспективи   “MODERNÍ ASPEKTY VĚDY” (“Сучасні аспекти науки”), Міжнародний економічний інститут (Чехія), 2022. ― С. 472-481
Швець А.І. Торговельні вектори української економіки в умовах російсько-української війни (2014–2022) Науковий погляд: економіка та управління.― Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – №2 (78) / 2022. – С. 57-62
Швець А.І. Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем в Україні Причорноморські економічні студії.― Видавничий дім «Гельветика». – 2022. – Випуск 74. – С. 83-87
Швець А.І. Циркулярна економіка як нова модель розвитку економіки України в процесі євроінтеграції Економічний вісник Дніпровської політехніки. – Дніпро: Дніпровська політехніка. – 2022. – Випуск 1 (77). – С. 43-49
Швець А.І. Роль ЄС у відновленні експортного потенціалу України в умовах війни Наукові інновації та передові технології. – 2022. – 6(8) (2022). – С. 447-458
Швець А.І. Соціальна відповідальність бізнесу як необхідна умова переходу до циркулярної економіки в Україні Економіка та суспільство. – 2022. – 38/2022. – С. 450-454
Швець А.І. Державно-приватне партнерство як інструмент післявоєнного відновлення та розвитку економіки України. Інфраструктура ринку– 2022. – 66/2022. – С. 83-86
Швець А.І. «Промисловий безвіз» з ЄС як необхідна умова розвитку експортоорієнтованого підприємництва в Україні Молодий вчений. – 2022. – № 3 (103). – С. 1-4
Швець А. І. Сучасні тенденції диверсифікації та лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків: можливості для України Topical issues of modern science, society and education. SPC «Sciconf.com.ua». Kharkiv. – 2021. – 4th– C. 1206-1212

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

ОСВІТА

Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, економічного факультету за спеціальністю «Економіка підприємства» з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
У 2015 р. здобула післядипломну освіту в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) за спеціальністю «Управління проектами і фондами Європейського Союзу».

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Має трирічний досвід роботи спеціаліста з маркетингової діяльності та тендерних закупівель в ІТ-компанії. З 2007 р. працює викладачем кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. І. Франка, а з 2012 р. займає посаду доцента кафедри економіки підприємства. Проводить лекції та практичні заняття з курсів: «Умови ведення бізнесу в ЄС», «Економіка підприємства», «Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування», «Мерчендайзинг».

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм регулювання рекламної діяльності в Україні».
2014-2015 рр. – виграла міжнародний грант польсько-американської програми Lane Kirkland Scholarship Program з дослідницьким проектом «Розвиток інформатизації та інформаційного суспільства в Україні з врахуванням європейського досвіду».
Автор понад 50 наукових праць і навчально-методичних розробок.
Працює над докторською дисертацією на тему «Організаційно-економічний механізм розвитку інформаційно-комунікаційного підприємництва в Україні».

ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ
Міністерство адміністрації і цифризації Республіки Польща, департамент інформатизації (м. Варшава, Польща).
Малопольська обласна державна адміністрація, департамент економічного розвитку (м. Краків, Польща).
Центр інновацій, трансферу технологій та розвитку Ягеллонського університету (м. Краків, Польща).
Ягеллонський університет, факультет управління і суспільної комунікації (м. Краків, Польща).

 

Українською мовою Англійською мовою
Прізвище, ім’я, по батькові Швець Анжела Ігорівна Shvets Anzhela
Науковий ступінь кандидат економічних наук Candidate of Economic Sciences
Вчене звання доцент кафедри економіки підприємства Associate Professor of Enterprise Economics
Посада доцент Associate Professor
Кафедра кафедра економіки підприємства Department of Enterprise Economics
Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень) Львівський національний університет імені Івана Франка Ivan Franko National University of Lviv
Електронна адреса Angela.Shvets@lnu.edu.ua Angela.Shvets@lnu.edu.ua
Службовий номер телефону (032)2394025 (032)2394025
ORCID (http://orcid.org/) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8879-0734 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8879-0734
ResearcherID (http://www.researcherid.com) CAF-6499-2022 CAF-6499-2022
Посилання на профіль у Гугл Сколар https://scholar.google.com/citations?user=OFAoXsQAAAAJ&hl=uk https://scholar.google.com/citations?user=OFAoXsQAAAAJ&hl=uk
Сфера наукових інтересів Економіка, європейська інтеграція, експортоорієнтована економіка Economy, European integration, export-oriented economy

Методичні матеріали

Швець А.І. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Умови ведення бізнесу в ЄС» (для студентів напряму підготовки “Економічна теорія” та “Економіка підприємства”) Методичні вказівки Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019.
Швець А.І. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2-го курсу освітнього ступеня «бакалавр» економічного факультету) Методичні вказівки Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020.
Швець А.І. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики для студентів 3-го курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Методичні вказівки Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2021.

Розклад