Швець Анжела Ігорівна

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Електронна пошта: Angela.Shvets@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID:

Наукові інтереси

Наукові інтереси – бізнес, економіка, менеджмент (загальні питання); економіка розвитку; підприємництво та інновації; міжнародний бізнес; економічна політика.

Курси

Публікації

  1. Shvets A. Rola elektronicznej administracji publicznej w rozwiązaniu problemów społecznych i ekonomicznych na Ukrainie / Anzhela Shvets // Zeszyt naukowy Uniwersytet Wrocławski im Bolesława Bieruta. – 2016. 156–161.
  2. Швець А.І. Становлення та розвиток рекламної діяльності / А.І. Швець // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 23.8.― Львів: РВВ НЛТУ України, 2013.― С.379-383.
  3. Швець А.І. Регулювання рекламної діяльності в ринковій економіці / А.І. Швець // Молодь і ринок.―2013.― № 7 (102) . ― С. 123-128.
  4. Швець А.І. Удосконалення механізму державного регулювання рекламно-комунікаційного ринку в Україні / А.І. Швець // Вісник Львів. у-ту. Серія екон. Вип. 47.― Львів: ЛНУ, 2012. ― С. 405-411.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент.

ОСВІТА

Випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, економічного факультету за спеціальністю «Економіка підприємства» з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».
У 2015 р. здобула післядипломну освіту в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща) за спеціальністю «Управління проектами і фондами Європейського Союзу».

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Має трирічний досвід роботи спеціаліста з маркетингової діяльності та тендерних закупівель в ІТ-компанії. З 2007 р. працює викладачем кафедри економіки підприємства ЛНУ ім. І. Франка, а з 2012 р. займає посаду доцента кафедри економіки підприємства. Проводить лекції та практичні заняття з курсів: «Умови ведення бізнесу в ЄС», «Економіка підприємства», «Бізнес-переговори: ефективне ділове спілкування», «Мерчендайзинг».

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ
У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм регулювання рекламної діяльності в Україні».
2014-2015 рр. – виграла міжнародний грант польсько-американської програми Lane Kirkland Scholarship Program з дослідницьким проектом «Розвиток інформатизації та інформаційного суспільства в Україні з врахуванням європейського досвіду».
Автор понад 50 наукових праць і навчально-методичних розробок.
Працює над докторською дисертацією на тему «Організаційно-економічний механізм розвитку інформаційно-комунікаційного підприємництва в Україні».

ПРОФЕСІЙНЕ СТАЖУВАННЯ
Міністерство адміністрації і цифризації Республіки Польща, департамент інформатизації (м. Варшава, Польща).
Малопольська обласна державна адміністрація, департамент економічного розвитку (м. Краків, Польща).
Центр інновацій, трансферу технологій та розвитку Ягеллонського університету (м. Краків, Польща).
Ягеллонський університет, факультет управління і суспільної комунікації (м. Краків, Польща).

 

Українською мовою Англійською мовою
Прізвище, ім’я, по батькові Швець Анжела Ігорівна Shvets Anzhela
Науковий ступінь кандидат економічних наук Candidate of Economic Sciences
Вчене звання доцент кафедри економіки підприємства Associate Professor of Enterprise Economics
Посада доцент Associate Professor
Кафедра кафедра економіки підприємства Department of Enterprise Economics
Місце роботи (вищий навчальний заклад, кафедра без скорочень) Львівський національний університет імені Івана Франка Ivan Franko National University of Lviv
Електронна адреса Angela.Shvets@lnu.edu.ua Angela.Shvets@lnu.edu.ua
Службовий номер телефону (032)2394025 (032)2394025
ORCID (http://orcid.org/) ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8879-0734 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8879-0734
ResearcherID (http://www.researcherid.com) CAF-6499-2022 CAF-6499-2022
Посилання на профіль у Гугл Сколар https://scholar.google.com/citations?user=OFAoXsQAAAAJ&hl=uk https://scholar.google.com/citations?user=OFAoXsQAAAAJ&hl=uk
Сфера наукових інтересів Економіка, європейська інтеграція, експортоорієнтована економіка Economy, European integration, export-oriented economy

Розклад