Методологiя наукових дослiджень в маркетингу

Тип: Нормативний

Кафедра: маркетингу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Бортнік Н. В.ЕКе-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКе-11сБортнік Н. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з процесами наукового дослідження, його структурою, а також із  методами дослідження у маркетингу.

Завдання: оволодіння студентами практичними навиками та уміннями щодо використання та опрацювання наукових джерел, використання теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження під час написання магістерської роботи.

Місце дисципліни у структурі курсу: студент вивчає на другому році навчання в магістратурі.

Рекомендована література

  1. БілухаМ. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. / М. Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.
  2. ГанінВ.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного дослідження: Навч. посіб. / В. І. Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.
  3. ЄрінаА.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: Навч. посіб. / А М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін.  – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с.
  4. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів: Світ, 2001.
  5. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : навч. посібник / В. Є. Юринець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с