Національні рахунки та державні фінанси (Економічна аналітика та бізнес статистика)

Тип: Нормативний

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Лутчин Н. П.ЕКТМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКТМ-51сдоцент Лутчин Н. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни є набуття майбутніми фахівцями тео­ретичних знань про систему національних рахунків та інших макроекономічних міжнародних стандартів (статистика державних фінансів, статистика платіжного балансу, статистика грошово- кредитного сектору) та практичних навичок щодо статистичного дослідження інформації та розробки макроекономічних прогнозів.

Рекомендована література

 1. Лутчин Н,П,,Мельник І,Д..Система національних рахунків:практикум,Навчальний посібник/ за ред, Матковського С.О.-Львів: «Новий світ – 2000»,2008,-204 с.
 2. Моторин Р.М.. Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навчальний посібник.- К.:КНЕУ. 2001.-336 с.
 3. Підгорний А.З., Милашко О.Г.Система національних рахунків: навчальний посібник, – Одеса,ОДЕУ, 2009 р. – 121 с

Допоміжна

 1. Липпе Петер. Экономическая статистика. – Штутгарт: Изд-во ФСУ, 1995. – 629 с.
 2. Методика по обчисленню валової доданої вартості по регіонах України. – К.: вид-во Міністерства статистики, 2001
 3. Методологічні рекомендації по квартальних розробках валового внутрішнього продукту. – К.: вид-во Міністерства статистики, 2001
 4. Методологічні рекомендації по складанню рахунку виробництва. – К.: вид-во Міністерства статистики, 2001
 5. Методологічні рекомендації по складанню рахунку утворення доходу. – К.: вид-во Міністерства статистики, 2001
 6. Національні рахунки України за 2013 рік. Статистичний збірник. – К., 2015, 99 с.
 7. Национальное счетоводство: Учебник/Под ред.Г.Д.Кулагиной.-М.: Финансы и статистика, 1997.-448 с.
 8. Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов.-М.:Финан­сы и статистика, 1993.-96с.
 9. Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов. -М.: 1996.-178с.
 10. Система национальных счетов. Статистические очерки/Под ред. У.-П. Райха и Р. Янке. – Штутгарт: Изд-во ФСУ, 1998. – 251 с
 11. Экономическая статистика:Учебник/Под ред. Ю.Н.Иванова.- М.: ИНФРА-М, 1998.-480с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус