Методи аналізу даних

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Зомчак Л. М.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ЕКК-41сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКк-42сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Мета курсу – формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо
аналізу статистичних даних економічних систем як засобу дослідження та управління
складними явищами у макро-, мезо- й мікроекономічних системах.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи аналізу даних” є засвоєння
методології та методики проведення аналізу даних та застосування економіко-
математичних моделей для економічних систем.

Рекомендована література

Основна література:

1.                   Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник /С. О., Вдовин М. Л., Гринькевич О. С., Зомчак Л. М., Лагоцький Т. Я., Панчишин Т. В.] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 280 с.

2.                   Лубко, Д. В., Лубко, Д. В., Шаров, С. В., & Шаров, С. В. (2019). Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог ТВ.

3.                   Штовба, С. Д., & Козачко, О. М. (2020). Machine learning: стартовий курс: електронний навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2020.–81 с.

4.                   Stephen Marsland. Machine Learning: An Algorithmic Perspective, 452 р., 2015.

5.                   Christopher M Bishop. Pattern recognition. Machine Learning, 128 p., 2006.

6.                   Ethem Alpaydin. Introduction To Machine Learning, 584 p., 2009.

7.                   Tom M. Mitchell. Machine Learning [http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html]

8.                   Yaser S. Abu-Mostafa. Learning from data, 215 p., 2017

9.                   Alex Smola. Introduction to Machine Learning, 234 p., 2008.

10.               Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, 764 p., 2008.

11.               Zhou, Z. H. (2021). Machine learning. Springer Nature.

12.               Alpaydin, E. (2021). Machine learning. Mit Press.

13.               Rebala, G., Ravi, A., & Churiwala, S. (2019). An introduction to machine learning. Springer.

 

Допоміжні джерела:

Simon J.D. Prince. Computer Vision:  Models, Learning, and Inference

Andrej Karpathy. The unreasonable effectiveness of recurrent neural networks. http://karpathy.github.io/2015/05/21/ rnn-effectiveness/, 2015. Online; accessed 11-December-16

Andrew Moore. Statistical Data Mining Tutorials [http://www.autonlab.org/tutorials/]

T. Mitchell, Machine Learning (http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html)

Microsoft Machine Learning Studio (classic) (https://studio.azureml.net)

OpenML, A worldwide machine learning lab (https://www.openml.org)

Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community

(https://www.kaggle.com )

Машинне навчання, Prometheus

(https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/ML101/2016_T3/about)

Introduction to Machine Learning, MIT course

(https://openlearninglibrary.mit.edu/courses/course-v1:MITx+6.036+1T2019/about)

Machine Learning Specialization, Coursera

(https://www.coursera.org/specializations/machine-learning

Силабус:

Завантажити силабус