Методи наукових досліджень (технології інформаційного менеджменту) (122 “Комп’ютерні науки”, ОПП “Консолідована інформація”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Приймак В. І.ЕКІМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКІМ-51спрофесор Приймак В. І.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни: Розглянуто теоретичні підходи до створення та функціонування інформаційних систем і сучасних інформаційних технологій та їх використанням при побудові інформаційних систем менеджменту. Викладено основи інформаційного менеджменту, теорію економічної інформації, діаграмних технік інформаційного моделювання. Охарактеризовано теорію і практику до організації управління інформаційними системами та побудови основних моделей цього управління.

 

Результати навчання:

знати:

 • сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук;
 • основи інформаційного менеджменту;
 • місце інформаційної системи в управлінні організацією;
 • основні поняття інфодинаміки;
 • життєвий цикл інформаційної системи;
 • діаграмні техніки інформаційного моделювання;
 • стандарти системи IDEF;
 • діаграми потоків даних DFD;
 • діаграми “сутність-взаємозв’язок” ERD;
 • універсальну мову моделювання UML;
 • основні моделі управління інформаційними системами;
 • стандарти промислових інформаційних систем класу MRP, MRPII, ERP, CRM;
 • стандарти якості сімейства ISO-9000,

вміти:

 • розв’язувати проблеми комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень;
 • виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук;
 • доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців;
 • розробляти концептуальну модель інформаційної системи;
 • розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей;
 • інтерпретувати зміст технічної документації інформаційно-аналітичних систем та їх складових;
 • розробляти типові інформаційно-аналітичні документи.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму