Мікроекономічний аналіз (ЕКЕ, ЕКР eng; ЕКК, ЕКТ, ЕКЛ укр)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Ватаманюк О. З.ЕКЕМ-51с, ЕКРМ-51с, ЕККМ-51с, ЕКТМ-51с, ЕКЛМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ЕКЕМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.
ЕКРМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.
ЕККМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.
ЕКТМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.
ЕКЛМ-51спрофесор Ватаманюк О. З.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Мікроекономічний аналіз” є формування у студентів

знань з методології та організації мікроекономічного аналізу поведінки підприємства.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Мікроекономічний аналіз” є:

– вивчення принципів та закономірностей функціонування підприємств у межах галузевих

ринків;

– формування навичок оцінювання конкурентної поведінки підприємства на ринках

продуктів та ресурсів і можливих наслідків рішень для економіки загалом та окремих ринків.

Рекомендована література

1. C.R.McConnell, S.L.Brue, S.M.Flynn. Economics. Principles, Problems, and Policies. 18 th

ed. McGrow-Hill / Irvin, 2009.

2. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. – 8 th ed. – Pearson education Inc. – Boston

et al., 2013. – P. 395–434.

3. H.Varian. Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 8 th ed. W.W.Norton &

Company, 2010.

4. Веріен Г. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід / Пер. з англ. – К.:

Лібра, 2006. – 632 с.

5. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський.

– К.: Основи, 1996. – 646 с.

6. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник / за

ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2011. – 656 с.

7. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. – Київ: Центр навчальної літератури,

2008. – 438 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму