Мікроекономічний аналіз (eng)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1професор Ватаманюк О. З.ЕКЕМ-51с,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Мікроекономічний аналіз” є:

1) поглиблення розуміння та практичного використання основних теоретичних концепцій мікроекономіки;

2) докладне ознайомлення з ключовими новітніми ідеями мікроекономіки початку ХХІ століття;

3) оволодіння сучасними засобами мікроекономічного аналізу для ухвалення ефективних рішень у сферах економіки та бізнесу.

Курс розроблено таким чином, щоб його учасники змогли поглибити розуміння та удосконалити навики використання інструментарію сучасної мікроекономічної науки і докладніше ознайомитися з важливими ідеями у цій сфері, які активно розвивалися упродовж останніх десятиліть.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус