Мікроекономіка (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит
46Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
348професор Островерх П. І.ЕКе-21с, ЕКе-22с,
448професор Островерх П. І.ЕКе-21с, ЕКе-22с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348ЕКе-21спрофесор Островерх П. І.
ЕКе-22спрофесор Островерх П. І.
432ЕКе-21сдоцент Моряк Т. П.
ЕКе-22сдоцент Моряк Т. П.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни “Мікроекономіка” є:

1) засвоєння студентами основних теоретичних концепцій сучасної мікроекономіки;

2) оволодіння базовим інструментарієм мікроекономічного аналізу;

3) ознайомлення з новітніми ідеями мікроекономіки кінця ХХ початку ХХІ століття;

4) демонстрація можливостей мікроекономіки сприяти ухваленню ефективних господарських рішень

Курс розроблено таким чином, щоб студенти змогли оволодіти базовим аналітичним інструментарієм сучасної (мікро-)економічної науки і водночас отримати достатнє уявлення про ключові ідеї, які активно розвивалися у цій галузі знання упродовж останніх десятиліть.

Рекомендована література

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 2: Мікроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − К. : Знання, 2014. − 390 с.

  1. Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. – 4-те вид., виправл. та доп. — Л. : Апріорі, 2020.— Кн. 1: Вступ до макроекономіки. Макроекономіка. – 648 с.

3.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2010. – 437с.

4.Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с.

5.Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608с.

6.Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід, 2010. – 374с.

7.Островерх П.І. Мікроекономіка. Тести і задачі. – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус