Мікроекономіка (051 “Економіка”, спеціалізація: “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: економічної теорії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Островерх П. І.ЕКе-21с
432професор Островерх П. І.ЕКе-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ЕКе-21спрофесор Островерх П. І.
432ЕКе-21спрофесор Островерх П. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Мікроекономіка” є формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії фірми та ринкових структур, ринку факторів виробництва, а також ринків споживчих товарів і послуг.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поведінка на ринку окремих економічних суб’єктів, які прагнуть отримати вигоду та досягнути власної мети, оптимально використовуючи обмежені ресурси, що можуть мати альтернативне застосування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Макроекономіка” є:

  • ознайомити студентів із понятійно-категоріальним апаратом та інструментарієм сучасної мікроекономіки;
  • розкрити зміст ринкового механізму та особливості ціноутворення у різних ринкових структурах;
  • розкрити мікроекономічні підстави та наслідки державного втручання у функціонування окремих ринків.

Рекомендована література

1.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 2: Мікроекономіка. − 2-ге вид., виправл. і доповн. − К. : Знання, 2014. − 390 с.

2.Аналітична економіка: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. /С. М. Панчишин, П. І. Островерх, І. В. Грабинська та ін. ; за ред. С. М. Панчишина, П. І. Островерха. 3-тє вид., виправл. та доп. Л. : Апріорі, 2017. Кн. 1:

3.Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. 567 с. – Тема 5. Ринковий мезанізм. С 143-164.

4.Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. — Кн. 2: Мікроекономіка. – К.: Знання, 2010. – 437с.

5.Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навч. посібник / [З.Г.Ватаманюк, О.З.Ватаманюк, Н.І.Гнатюк та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – 656с.

6.Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Буняк та ін.]; за ред. З.Ватаманюка і С.Панчишина. – К: Альтернативи, 2001. – 608с.

7.Економічна теорія: практикум (тести і задачі): навч. посібник [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред.. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-захід, 2010. – 374с.

8.Островерх П.І. Мікроекономіка. Тести і задачі. – Львів. Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2006. – 400 с.