Міжнародна статистика

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
124Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Вдовин М. Л.ЕКТМ-61с, ЕКРМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКТМ-61сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Міжнародна  статистика оцінює та аналізує дані про рівні та динаміку розвитку світового господарства. Вона є важливою галуззю знань зі збирання, аналізу, обробки та публікації статистичної інформації про явища на рівні світової економіки.

Предметом міжнародної статистики є кількісна сторона стану та закономірностей розвитку світової економіки.

Курс “Міжнародна статистика” охоплює всі основні статистичні показники та класифікації, які необхідні для аналізу ринкової економіки. Велика увага надається методології та інформаційній базі, необхідній для визначення основних показників міжнародної економічної статистики.

Рекомендована література

  1. Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Митна статистика зовнішньої торгівлі. Навч. посібник. Київ: Алерта. 2015. 238 с.
  2. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч.посібник. Львів: „Новий Світ-2000”, 2008.  471с.
  3. Захарова О.В. Міжнародна економічна статистика: навчальнийпосібник. Маріуполь: МДУ, 2014. 148 с.
  4.  Міжнародна статистика: за ред. З.О. Насінника. Тернопіль: Економічна думка, 2000. 195с.
  5. Моторин Р. М. Міжнародна статистика. Організація та методологія : підручник / Р. М. Моторин. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 456 с.
  6. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: розвиток і впровадження. Монографія. – К.: ВДП “Формат”, 2009. 600 с.
    6. Сидорова А. В. Кіосак Я. В. Міжнародна статистика: Підручник. Донецьк: Каштан. 2013. 384 с

Матеріали

Анотація курсу “Міжнародна статистика”

Міжнародна_анотація

Розподіл балів Міжнародна статистика

Індивідуальне завдання Інд завдання

Тест  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR-Oa88F-fi_F9-GiFKDZnXAKlJM6KEPWxXrd8957dKERRnw/viewform?usp=sf_link

Повний методично-навчальний комплекс вивчення дисципліни буде доступний на початку семестру на платформі Moodle за посиланням:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=192

 

 

(для доступу необхідна авторизація)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус

Силабус: 2022

Завантажити силабус