Міжнародна статистика

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1124доцент Вдовин М. Л.ЕКТМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКТМ-51сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Міжнародна  статистика оцінює та аналізує дані про рівні та динаміку розвитку світового господарства. Вона є важливою галуззю знань зі збирання, аналізу, обробки та публікації статистичної інформації про явища на рівні світової економіки.

Предметом міжнародної статистики є кількісна сторона стану та закономірностей розвитку світової економіки.

Курс “Міжнародна статистика” охоплює всі основні статистичні показники та класифікації, які необхідні для аналізу ринкової економіки. Велика увага надається методології та інформаційній базі, необхідній для визначення основних показників міжнародної економічної статистики.

Рекомендована література

  1. Гринькевич О.С., Вдовин М.Л., Марець О.Р. Митна статистика зовнішньої торгівлі. Навч. посібник. Київ: Алерта. 2015. 238 с.
  2. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч.посібник. Львів: „Новий Світ-2000”, 2008.  471с.
  3. Міжнародна статистика: Навч. посібник. За ред. З.О. Насінника.  Тернопіль: Економічна думка, 2000. 195с.
  4. Моторин Р.М. Міжнародна економіна статистика: Підручник. К.:КНЕУ, 2004. 324с.
  5. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження і використання.  К.: Основи, 2000. 351 с.
  6. Сидорова А. В., Кіосак Я. В.Міжнародна статистика. Підручник . Донецьк: Каштан, 2013.  384 с.

Матеріали

Анотація курсу “Міжнародна статистика”

Міжнародна_анотація

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус