Міжнародна статистика (ЕктМ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: статистики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Вдовин М. Л.ЕКТМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКТМ-51сдоцент Вдовин М. Л.

Опис курсу

Міжнародна економічна статистика оцінює та аналізує дані про рівні та динаміку розвитку світового господарства. Вона є важливою галуззю знань зі збирання, аналізу, обробки та публікації статистичної інформації про явища на рівні світової економіки.

Предметом міжнародної статистики є кількісна сторона стану та закономірностей розвитку світової економіки.

Курс “Міжнародна статистика” охоплює всі основні статистичні показники та класифікації, які необхідні для аналізу ринкової економіки. Велика увага надається методології та інформаційній базі, необхідній для визначення основних показників міжнародної економічної статистики.

Рекомендована література

  1. Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної та міжнародної економіки: Навч.посібник. – Львів: „Новий Світ-2000”, 2008. – 471с.
  2. Міжнародна статистика: Навч. посібник / З.О. Насінник, В.П. Сторожук, П.Г. Вашків та інш. За ред. З.О. Насінника. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 195с.
  3. Моторин Р.М. Міжнародна економіна статистика: Підручник. – К.:КНЕУ, 2004. – 324с.
  4. Моторин Р. М., Трубнік-Шаковяш Т. Є., Мазур М. В.Система національних рахунків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. Р. М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2004. – 196 с.
  5. Парфенцева Н.О. Міжнародні статистичні класифікації в Україні: Впровадження і використання. – К.: Основи, 2000. – 351 с.
  6. Сидорова А. В. Міжнародна статистика: Підручник / А. В. Сидорова, Я. В. Кіосак. – Донецьк: Каштан, 2013. – 384 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму