МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Замасло О. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Предмет навчальної дисципліни. Податкові відносини на макро- і мікро рівнях держав та на рівні світового господарства, особливості їхнього розвитку на сучасному етапі, а також методи їхнього регулювання.

Мета навчальної дисципліни. Формування у студентів компетентностей з організації та функціонування механізмів міжнародного оподаткування.

Основні завдання. Вивчення теоретичних основ формування та уніфікації структури і принципів оподаткування у системах світового співтовариства, розуміння механізмів функціонуванням офшорних центрів в системі міжнародного оподаткування, аналіз проблемам подвійного

оподаткування, оволодіння інноваційним інструментарієм  для ефективної протидії відмиванню «брудних грошей».

Результати навчання:

 • знати:
 • теоретичні та організаційні основи міжнародного оподаткування;
 • основи податкового законодавства країн світу;
 • діючі міжнародні умови щодо міжнародних актів про запобігання подвійного оподаткування;
 • механізм функціонування офшорних центрів і вільних економічних зон;
 • особистості сплати непрямих податків у Європейському Союзі;
 • порядок сплати податків у різних країнах світу.

 

 • вміти:
 • працювати з основними законодавчими актами, які регулюють міжнародне оподаткування;
 • розуміти природу міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин; принципи їх функціонування, структури, прийняття рішень;
 • аналізувати та теоретично осмислювати діяльність  і вплив міжнародних організацій  на процеси глобального регулювання;
 • оцінювати ефективність функціонування офшорних центрів, діяльність міжнародних організацій щодо відмивання «брудних грошей»;
 • аналізувати місце України у сучасних міжнародних організаціях, їхній вплив на суспільно-політичні процеси в Україні, зовнішню політику.

Матеріали

Міжнародне оподаткування та офшорні юрисдикції Анотація Замасло ОТ

Силабус:

Завантажити силабус