Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти

Тип: На вибір студента

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Рубаха М. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Рубаха М. В.

Опис курсу

Освітній ступінь: бакалавр

Семестр: 3

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту (економічний факультет)

Форма звітності: залік

Мова вивчення: українська

Обсяг дисципліни:

Загальна кількість годин – 90 (кредитів ECTS – 3)

Аудиторні години – 32 (лекції – 16, практичні – 16)

Лектор: доц. Рубаха М.В.

 

Дисципліна «Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти» спрямована на формування знань про можливості участі студентів у програмах академічного обміну, стажувань за кордоном та грантових проектах. Львівський національний університет імені Івана Франка підтримує академічні зв’язки з університетами більш ніж 35 зарубіжних країн. Університет також бере участь у кількох Європейських програмах академічної мобільності та обміну, зокрема Erasmus +, Horizon 2020, ISEP, Фулбрайт, IREX, DAAD та інших.

Як успішно обрати програму, пройти відбір та отримувати кращий досвід навчання ми обговоримо у курсі «Міжнародні освітні програми та бізнес-проекти».

Очікувані результати практичного навчання:

– підготовка всіх необхідних документів для участі в програмах академічного обміну;

– навики практичного пошуку стажувань у міжнародних компаніях підготовка необхідних документів для участі у них;

– успішна самопрезентація претендента;

– підготовка відео-резюме;

– найкращі відповіді і коментарі щодо типових питань інтерв’ю (FAQ);

У програмі курсу також презентовано можливості отримання першого кар’єрного досвіду за кордоном в межах бізнес-проектів та програм «Leopolis for Future», «Study Tours to Poland», Internship Programme of German Business for Ukraine та багато інших.

Вивчення дисципліни буде корисним та цікавим студентам, які хочуть прийняти участь у програмах академічної мобільності та міжнародних стажуваннях як впродовж навчання на бакалавраті так і в магістратурі у майбутньому.

Силабус:

Завантажити силабус