Рубаха Марія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Фінансування розвитку бізнес-структур в Україні; фінансовий аналіз та корпоративне управління суб’єктів господарювання; розвиток фінансового ринку та біржової діяльності в Україні

Курси

Публікації

  1. Остафіль О. Банківське фінансування підприємств корпоративного сектору економіки України / О.В. Остафіль, М.В. Рубаха // Економіст. – Київ, 2008.– №8. – С. 50-53.
  2. Рубаха М. Функціонування системи формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання в Україні / М.В. Рубаха // Економіст. – Київ, 2011.– №9. – С. 56 -59.
  3. Рубаха М.В. Первинне публічне розміщення акцій на міжнародному фондовому ринку як метод залучення фінансування вітчизняними суб’єктами господарювання / М.В. Рубаха // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.12. – С. 238-246.
  4. Рубаха М.В. Єврооблігаційні позики як інструмент мобілізації боргового фінансування на міжнародному ринку капіталу / М.В. Рубаха // Науковий вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.14. – С. 282-290.
  5. Рубаха М.В. Перспективы повышение эффективности формирования финансового капитала предприятий в контексте проблем корпоративного управления / М.В. Рубаха // Экономика и предпринимательство. – Москва, 2013. – № 11 (40). – С. 793-796.
  6. Рубаха М.В. Анализ рисков и факторов формирования структуры финансового капитала субъектов предпринимательства / М.В. Рубаха // Бізнес Інформ.– Харків, 2013. – № 11. – С. 308-313.
  7. Рубаха М. Організація взаємодії банківських установ та підприємств в процесі мобілізації фінансового капіталу / М.В. Рубаха // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – Вип. № 31 (Ч. 2). – С. 242-259.
  8. Барилюк І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І.В. Барилюк, М.В. Рубаха // Фінанси України. – Київ, 2013. – №9. – С. 104-117.
  9. Рубаха М., Овчар О. Теоретичні аспекти управління власним капіталом підприємства / М.В. Рубаха, О.А. Овчар // «Вісник Одеського національного університету. Економіка»: Зб. наук. праць. – Одеса, 2015: Том 20 Випуск 3. – С. 242-259.
  10. Рубаха М. В. Проблемні аспекти антикризового макроекономічного регулювання в Україні / М. В. Рубаха, С. О. Малко // Молодий вчений. — 2015. — №10. С. 69-72.

 

 

Навчальні посібники та підручники:

1.Фінансовий менеджмент: навч. посібник  / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки; [М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 440 с. (у співав.)

 

Біографія

Навчалася у Львівській правничій гімназії. У 2009 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію “магістр з фінансів”.

Протягом 2009–2013 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2014 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі прилюдного захисту дисертації на тему “Формування фінансового капіталу суб’єктів господарювання в економіці України” присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2010 р. – асистент, з 2015 р. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад