Міжнародні розрахунки та валютні операції

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Скоморович І. Г.ЕКБМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ЕКБМ-51спрофесор Скоморович І. Г.

Опис курсу

Анотація  навчальної  дисципліни:

мета навчальної дисципліни – отримання студентами знань про операції, що здійснюються комерційними банками під час обслуговування зовнішньоекономічної діяльності, впровадження у вітчизняну практику міжнародного кредитування та присутності на вітчизняному і міжнародному валютних ринках.

 

Результати навчання:

  • знати:
  • сутність та види валютних операцій банку,
  • види міжнародних розрахунків;
  • основні фінансові інструменти та можливості їх практичного застосування для проведення міжнародних розрахунків.

 

  • вміти:
  • застосовувати міжнародне кредитування як джерело фінансових ресурсів підприємницької діяльності;
  • проводити міжнародні розрахунки;
  • обслуговувати міжнародні кредитні операції;

здійснювати банківські операції на готівковому та безготівковому валютному ринках.