Моделювання міжнародних бізнес-процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Вовк В. Р.ЕКК-41с, ЕКк-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ЕКК-41сдоцент Вовк В. Р.
ЕКк-42сдоцент Вовк В. Р.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни “Моделювання міжнародних бізнес-процесів” є засвоєння студентами теоретичних і практичних знань, навиків для аналізу існуючих бізнес-процесів, створення моделей бізнес-процесів, їх використання для підвищення ефективності фінансово-господарської та маркетингової діяльності компаній будь-якої галузі економіки та форми власності; вивчення способів систематизації бізнес-процесів; ознайомлення зі сучасними інформаційними технологіями та їх використанням для побудови моделей.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

• головні поняття й особливості аналізу та моделювання бізнес-процесів;
• основні етапи аналізу та моделювання бізнес-процесів;
• методики оцінювання міжнародних бізнес-процесів;
• механізми функціонування бізнес-систем;
• закордонний та вітчизняний досвід управління бізнес-процесами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

• аналізувати бізнес-процеси та прогнозувати їх результати;
• виявляти та оптимізувати недоліки існуючих бізнес-процесів;
• будувати та використовувати моделі бізнес-процесів для забезпечення високого рівня ефективності фінансово-господарської та маркетингової діяльності компаній;
• користуватися програмними основними засобами для аналізу та моделювання бізнес-процесів.

Рекомендована література

Основні джерела:
1. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів. К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. 238с.
2. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2014. 158 с.

Також у процесі навчання викладач може давати додаткову літературу при необхідності.
Студенти заохочуються до огляду та аналізу сучасних публікацій в мережі Інтернет та соціальних мережах, що стосуються економічного розвитку. Особливо тих, що створюються провідними міжнародними організаціями і займаються проблемами розвитку.

Силабус: '23-24

Завантажити силабус