Моделювання макроекономічних процесів (051 “Економіка”, ОП “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Паславська І. М.ЕКе-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКе-31сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Моделювання – це один зі способів пізнання. На основі макроекономічного моделювання можна отримати досить повне уявлення про сутність макроекономічних явищ і процесів, скласти прогноз їх розвитку, оцінити можливості впливу на різноманітні явища і події, обґрунтувати рекомендації для макроекономічної політики з їх нейтралізації або прискореного розвитку.
Математичні методи та моделі дозволяють вивчати макроекономічні явища та процеси та покращувати обґрунтування та прийняття управлінських рішень.
Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами сучасних знань та умінь практичного застосування економіко-математичного моделювання для аналізу макроекономічних систем. Задля досягнення цієї мети передбачено постановку та розв’язання таких завдань:
• ознайомити студентів з методами макроекономічного аналізу;
• навчитися здійснювати системний аналіз процесів на макрорівні;
• ознайомити з головними підходами у моделюванні макроекономічної політики, поведінки макроекономічних систем;
• вивчити сучасні кількісні методи дослідження макроекономічних показників та прогнозування їхньої динаміки.
Отримані знання допоможуть більш глибоко розуміти сутність та прогнозувати розвиток економічних процесів на макрорівні, вони можуть бути використані у практичній діяльності при прийнятті управлінських рішень та плануванні діяльності.

Силабус: Анотація дисципліни Моделювання макроекономічних процесів

Завантажити силабус