Паславська Ірина Мирославівна

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: iryna.paslavska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

економічна динаміка, математичні методи аналізу розвитку підприємств, математичні методи аналізу ефективності інвестиційної діяльності

Курси

Публікації

 1. Моделювання економічної динаміки : Підручник / Здрок В.В., Паславська І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007 р. – 244 с. (Переглянути зміст)
 2. Інвестиції та їхні оптимізаційні моделі : Навчальний посібник / Вовк В.М., Паславська І.М. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009 р. – 286 с. (Переглянути зміст)
 3. 100 задач із дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» / М. М. Карбовник, І. М. Паславська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 64 с.
 4. Інвестування : Навч. посібн. / Вовк В.М., Паславська І.М. – Дрогобич: Коло. – 2011 р. – 465 с. (Переглянути зміст)
 5. Моделювання економічної динаміки : [Практикум] / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська. – Львів : «Магнолія 2006», 2013. – 256 с. (Переглянути зміст)
 6. Паславська І. М. Інформаційна система оцінки якості електронних видань / І.В.Огірко, І.М. Паславська, О.І. Пілат // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів, 2013 р. – С. 352-359.
 7. Паславская И.М. Задача часового распределения инвестиционно-инновационной программы предприятия / В.Б. Антонив, Н.И. Каминская, И.М. Паславская // Экономика и предпринимательство : науч. зб. – 2014. – № 1 ч.3 (42-3). – С. 859-862.
 8. PaslavskaI.M. The analysis of the exchange rate making factors at the currency market of Ukraine / V.B. Аntoniv, N.I. Kaminska, I.M. Paslavska// Economicsand management : theory and practice : Collection of scientific articles. Vol. 1 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. – 2014. – P. 19-22.
 9. Паславська І. Узгодження фінансово-інвестиційної програми діяльності підприємства із застосуванням моделі часової оптимізації інвестиційного портфеля / І. Огірко, І. Паславська /Zagadnieniaspoleczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalneireligijne w badaniachpolskich, slowackichorazukrainskich. Tom III. Pravo-gospodarka-polityka. Pod redakcjaWaslawaWierzbienca. – Jaroslaw, 2014. – C. 67-78.
 10. Антонів В.Б. Проектний підхід у розробці стратегії розвитку підприємства / В.Б. Антонів, Н.І. Камінська, І.М. Паславська // Формування ринкової економіки в Україні : наук. зб. – 2014. – № 32. – С. 3-9.
 11. Паславська І.М.Сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку в Україні / І.Паславська, О. Прокоп’як // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія економічна. – Вип. 52. – Львів, 2015 р. – С. 135-142.
 12. Паславська І.М. Моделі оцінювання ефективності та потенціалу розвитку торговельних мережевих підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 34. – С 104-109.

Перелік всіх праць Паславької Ірини Мирославівни

Біографія

Народилася 18 липня 1976 року в місті Львові. Українка, громадянка України.

З 1983 по 1993 р. навчалася у Львівській середній школі №70, яку закінчила із золотою медаллю.

З 1993 по 1998 р. навчалася на спеціальності «Економічна кібернетика» у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Отримала диплом спеціаліста з відзнакою із кваліфікацією «Економіст-математик».

З 1998 р. навчалася в аспірантурі при кафедрі економічної кібернетики ЛНУ імені Івана Франка, яку закінчила, захистивши у 2005 р. кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання інвестиційної діяльності підприємства із врахуванням ризику» за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання.

З 2002 р. працювала асистентом, а з 2007 р. працює на посаді доцента кафедри економічної кібернетики Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри економічної кібернетики.

З 2009 р. є наставником студентської команди ENACTUS (SIFE) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад