Моделювання мікроекономічних процесів (051 “Економіка”, ОП “Бізнес-економіка”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828доцент Паславська І. М.ЕКе-31с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ЕКе-31сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мікроекономіка відіграє важливу роль у розумінні поведінки різних економічних суб’єктів. Мікроекономічна модель описує поведінку конкретних економічних об’єктів (аж до окремої особистості – споживача чи виробника), що приймають рішення в умовах функціонування соціально-економічної системи.
Мета дисципліни – розвинути у студентів навички аналізу, прогнозування та оптимізації різноманітних мікроекономічних процесів.
Задля досягнення цієї мети передбачено постановку та розв’язання таких завдань:
• вивчити головні принципи моделювання мікроекономічних процесів;
• набути аналітичних навичок та досвіду моделювання різних явищ мікроекономіки;
• розвинути здатність аналізувати економічні ситуації, визначати ключові проблеми та використовувати модельні підходи для розробки стратегій розвитку підприємств, навчитися прогнозувати наслідки прийнятих рішень та розробляти оптимальні стратегії дій, аналізувати інновації та технологічні зміни у розвитку підприємства;
• набути навичок аналізу та управління ризиками, вміння оцінювати можливі наслідки та розробляти стратегії мінімізації ризиків.
Дисципліна допоможе студентам здобути необхідні знання та вміння для розвитку успішної кар’єри в сфері управління підприємством та бізнес-аналітики.

Силабус: Анотація дисципліни Моделювання мікроекономічних процесів

Завантажити силабус