Моделювання синергетичних процесів

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Зомчак Л. М.ЕККМ-51с, ЕКЕМ-51с, ЕКРМ-51с, ЕКТМ-51с, ЕКЮМ-21с, ЕКЗМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕККМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКЕМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКРМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКТМ-51сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКЮМ-21сдоцент Зомчак Л. М.
ЕКЗМ-11сдоцент Зомчак Л. М.

Опис курсу

Мета курсу – формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо моделювання структурних і динамічних властивостей економічних систем як засобу дослідження та управління складними явищами у макро-, мезо- й мікроекономічних системах. Завдання – навчити студентів застосовувати методи математичного моделювання синергетичної економіки, теорії складності, нелінійної динаміки для вирішення прикладних економічних проблем, ознайомити з головними підходами до моделювання нелінійної економіки.

Рекомендована література

  1. Бакурова А. В. Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі і методи : монографія / А. В. Бакурова ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 328 с.
  2. Методологія наукових досліджень у статистиці : навч. посібник / [С. О.Матковський, М. Л. Вдовин, О. С. Гринькевич, Л. М. Зомчак, Т. Я. Лагоцький, Т. В. Панчишин] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 378 с.
  3. Рамазанов С. К. Нелінійні моделі та аналіз складних систем : навч. посіб. В 2-х ч./ Колектив авторів; за ред. проф. С.К. Рамазанова. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010.– Ч. 1.– 300с.; Ч.–322 с.
  4. Черняк О.І. Теорія хаосу в економіці.Підручник / О.І.Черняк, П.В.Захарченко, Т.С.Клебанова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. -288 с.
  5. Akhmet, M., & Fen, M. O. (2015). Replication of chaos in neural networks, economics and physics. Springer.
  6. Arthur, W. Brian (2014) Complexity economics:  A different framework for economic thought. Oxford University Press.
  7. Dieci, R., He, X. Z., & Hommes, C. (2015). Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modelling. Springer International Publishing.
  8. Faggini, M. (2009). Coping with the Complexity of Economics. T. Lux (Ed.). Italia: Springer.
  9. Rosser, J. B. (2013). From catastrophe to chaos: a general theory of economic discontinuities. Springer Science & Business Media.
  10. Sayama, H. (2015). Introduction to the modeling and analysis of complex systems. Open SUNY Textbooks, Milne Library.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус