Моделювання в управлінні фінансово-економічними системами

Тип: На вибір студента

Кафедра: економічної кібернетики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Паславська І. М.ЕККМ-51с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9ЕККМ-51сдоцент Паславська І. М.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: засвоєння студентами сучасних знань та формувань навиків практичного застосування економіко-математичного моделювання для аналізу фінансових систем.

Завдання: сформувати теоретичну та методологічну базу здійснення аналізу фінансових систем; ознайомити з головними методами дослідження фінансових ризиків; ознайомити з методами побудови та аналізу лінійних та нелінійних моделей управління фінансами; ознайомити із сучасними методами аналізу фінансових систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: методи та моделі оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; моделі формування оптимальної структури портфеля підприємства; методи оптимізації структури капіталу; методи оцінювання фінансового стану підприємства;

вміти: здійснювати аналіз, оцінку та моделювання інвестиційної діяльності підприємства; здійснювати оцінку фінансового стану підприємства; здійснювати оптимізацію структури капіталу підприємства.

Рекомендована література

  1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навчальний посібник для студентів ВУЗів / О.Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2009. – 328 с.
  2. Костирко Р. О. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Р. О. Костирко. – X.: Фактор, 2007. – 784 с.
  3. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / М.Д.Білик, О.В.Павловська, Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька.- 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.
  4. Інвестування : Навч. посібн. / Вовк В.М., Паславська І.М. – Дрогобич: Коло. – 2011 р. – 465 с.
  5. Alexander C.Financial risk management and analysis.-N.:John Wiley, 1996.-352c.
  6. Elton E.J.,Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. №4.-N.Y.: John Wiley,1987.-284p.