Монетарна політика (Monetary Policy)

Тип: Нормативний

Кафедра: банківського і страхового бізнесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Лобозинська С. М.ЕКБМ-61с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ЕКБМ-61спрофесор Лобозинська С. М.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

дисципліна «Монетарна політика» спрямована підготовку фахівців високої кваліфікації, здатних самостійно здійснювати на належному рівні аналіз стану грошово-кредитного ринку та критично оцінювати правильність застосування монетарних інструментів керівними органами країни, а також формування у студентів вмінь самостійно визначати ефективні методики та процедури монетарного регулювання впливу чинників на ключові макроекономічні індикатори економічного розвитку країни.

 

Результати навчання:

  • знати:

сутність регулювання грошово-кредитного ринку через прямі та непрямі інструменти; принципи транспарентності монетарної політики, правила застосування монетарної політики; режими монетарної політики, механізми підтримки стабільності національної грошової одиниці, інструменти підтримки ліквідності банківської системи, трансмісійний механізм монетарної політики; канали забезпечення взаємодії монетарної та фіскальної політик.

  • вміти:

адекватно оцінювати правильність застосування грошово-кредитного інструментарію, прогнозувати стан грошово-кредитного ринку; виявляти недоліки у проведенні монетарної політики, надавати кваліфіковані рекомендації щодо вдосконалення монетарної політики у перспективі.

 

Мова викладання: українська, англійська