МИТНА СПРАВА

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фінансів, грошового обігу та кредиту

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
826доцент Микуляк О. В., , ,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
813доцент Микуляк О. В.
доцент Микуляк О. В.
доцент Микуляк О. В.
доцент Микуляк О. В.

Опис курсу

Мета: надання знань з організації митної справи в державі.

Завдання: дослідження системи функціонування суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньоекономічних відносин; висвітлення особливостей формування і розвитку митної системи держави; ознайомлення з митними режимами проведення зовнішньоекономічних операцій; оцінка митно-тарифного і нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій економічних суб’єктів; аналіз оподаткування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України громадянами; формування знань щодо процедур митного оформлення та контролю товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон суб’єктами зовнішньоекономічних відносин; ведення митної статистики; визначення напрямів розвитку митного регулювання зовнішньоекономічних відносин в умовах світової економічної інтеграції.

У результаті вивчення цього курсу студент повинен

знати: теоретичну та методологічну базу, відповідну фахову термінологію, необхідну для оволодіння практикою організації митної справи у державі;

вміти: оперувати різними методами і прийомами аналізу сучасних проблем митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і знаходити шляхи їх вирішення.

Рекомендована література

  1. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : [Підручник] / О. П. Гребельник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с.
  2. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року, №92-IV / rada.gov.ua
  3. Науменко В. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / В. П. Науменко, П. В. Пашко, В. А. Руссков. – 2-ге вид, переробл. і доп. – К.: Знання, 2006. – 394 с.
  4. Основи митної справи в Україні : [підручник] / За ред. П. В. Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с.
  5. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року, № 2755-VI  /  rada.gov.ua
  6. Про Митний тариф України. Закон України від 5 квітня 2001 року, №2371-ІІІ / rada.gov.ua
  7. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України від 16 квітня 1991 року, № 959-ХІІ / rada.gov.ua
  8. Шершун А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : [навч.-метод. посібник]. – К., 2007. – 330 с.