Навчальна практика (073 Менеджмент. “Інформаційні системи у менеджменті”)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
4доцент Прийма С. С.ЕКі-21с

Опис курсу

Навчальна практика для студентів денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент», освітня програма «Інформаційні системи у менеджменті».

Навчальна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, вдосконалення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю, зокрема у сфері інформаційних технологій.

 

Рекомендована література

  1. Jelen Bill, Alexander Michael. Microsoft Excel 2019 Pivot Table Data Crunching (Business Skills). – Microsoft Pres, 2019. — 512 р.
  2. Wayne Winston Microsoft Excel 2019 Data Analysis and Business Modeling (Business Skills) – Режим доступу: https://www.microsoftpressstore.com/store/microsoft-excel-2013-data-analysis-and-business-modeling-9780735669130
  3. Вовк В.М., Зомчак Л.М. Оптимізаційні методи і моделі : Навчальний посібник .- Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 360 с.
  4. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – 423 с.
  5. Прийма С. Microsoft Excel. Курс лекцій для студентів 1-го курсу економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 72 с.
  6. Прийма С.С. Навчальна практика для студентів спеціальності 073 “Менеджмент”, освітня програма «Інформаційні системи у менеджменті». Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 70 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму