Навчальна практика з ІКТ (051 «Економіка» (ОП «Бізнес-економіка»)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
290ЕКе-11сдоцент Завада О. П., Когут М. П.
ЕКе-12сдоцент Завада О. П., Когут М. П.
ЕКе-13с

Опис курсу

Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій для студентів першого курсу денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Бізнес-економіка») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти рівня освіти.

Рекомендована література

Основна:
1. Прийма С.С. та ін. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентами економічного факультету / С.С. Прийма, Н.В. Міщук, Н.Б. Мельник, О.П. Завада, О.Р. Голубник, М.П. Когут. Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С.30.

2. Прийма С.С. та ін. Лабораторний практикум з курсу «Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів першого курсу економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С., Міщук Н.В., Мельник Н.Б., Завада О.П., Голубник О.Р., Когут М.П. Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С.70.

Допоміжна:
3. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для індивід. роботи. К.: КНЕУ, 2008. 432 с.
4. Твердохліб І.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Тема ”Розподілені бази даних”. Львів: ЛНУ, 2012. 172с.
5. Гайдаржи В.І., Ізварін І.В. Бази даних в інформаційних системах. Університет “Україна”. 2018. 418 с.
6. Інтернет-ресурси.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму