Навчальна практика з ІКТ (051 «Економіка» (ОП «Економічна аналітика та бізнес-статистика»)

Тип: Нормативний

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
290ЕКт-11сМельник Н. Б.

Опис курсу

Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій для студентів першого курсу денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Економічна аналітика та бізнес-статистика») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти рівня освіти.

Рекомендована література

Основна:

  1. Методичні рекомендації до проходження навчальної практики з інформаційних і комунікаційних технологій студентами економічного факультету / С.С. Прийма, Н.Б. Мельник, Н.В. Міщук, О.П. Завада, О.Р. Голубник, М.П. Когут. Львів: Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 51 с.

Допоміжна:

  1. Гайдаржи В.І., Ізварін І.В. Бази даних в інформаційних системах. Університет “Україна”. 2018. 418 с.
  2. Морзе Н.В., Піх О.З. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2015. – 384 с.
  3. Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с.
  4. Твердохліб І.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Тема “Розподілені бази даних”. – Львів: ЛНУ, 2012. – 172с.
  5. Інтернет-ресурси.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму