Обгрунтування та експертиза бізнес-рішень (076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: економіки підприємства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лукашенко Т. В.ЕКп-31с, ЕКп-32с, ЕКп-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ЕКп-31сЛукашенко Т. В.
ЕКп-32сЛукашенко Т. В.
ЕКп-33сЛукашенко Т. В.

Опис курсу

Курс “Обгрунтування та експертиза бізнес-рішень” орієнтований   на набуття здобувачами вищої освіти комплексних теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки та прийняття обґрунтованих бізнес-рішень підприємства. Вивчає сутність бізнес-рішень, їх види та параметри, побудову процесу прийняття бізнес-рішень,  аналіз зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища, основи планування, інструментарій обґрунтування рішень  з експлуатаційної, інвестиційної, фінансової діяльності, врахування впливу ризиків в управлінській діяльності, функціональні аспекти експертизи бізнес-рішень.

Рекомендована література

Базова література:

  1. Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І., Костусєв О.О., Котова І.М., Сментина Н.В. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. Одеса: ОНЕУ, 2013. 670 с
  2. Донець Л.І. та ін. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч. посіб. Київ, 2017. 472с. URL: http://cul.com.ua/preview/obgrunt_gosp_reihen_Donez.pdf.
  3. Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень: Підручник. Київ: Кондор, 2018. 187 с
  4. Мороз О.С. Економічне обґрунтування проектів та управлінських рішень: навчально-методичний посіб. Запоріжжя, ЗДІА, 2017. 214с
  5. Негрей М.В., Тужик К.Л. Теорія прийняття рішень. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 272 с.
  6. Полінкевич О. М., Волинець І.Г. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посіб. Луцьк : ВежаДрук, 2018. 336 с.
  7. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / Ю.Є. Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.; за ред. Ю. Є. Петруні. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2020. 276 с.
  8. Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: підручник (перевидання).Київ : ЦП «Компринт», 2020. 597 с.

Силабус:

Завантажити силабус