Лукашенко Тетяна Валентинівна

Посада: старший викладач кафедри економіки підприємства

Телефон (робочий): (032) 239-40-25

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси – регіональне регулювання.

Курси

Публікації

1. Лукашенко Т.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник /Т.В. Лукашенко – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 237с.
2. Лукашенко Т.В. Проблеми проектування індустріальних парків на Львівщині / Тетяна Лукашенко // Молодь і ринок. – 2014. –№ 9(116) – С. 100-104.
3. Лукашенко Т.В. Організаційно-управлінський механізм розвитку індустріальних парків /Т. Лукашенко // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. Вип.33. – Львів, 2014. –С. 110-115.
4. Лукашенко Т.В. Індустріальні парки як чинник модернізації підприємств виробничої сфери /Тетяна Лукашенко, Оксана Лиса // Бізнес-навігатор. – 2014. – №3(35) – С. 43-49.
5. Tetiana Lukashenko Procedury zakladania parkow przemyslowych na Ukrainie /Tetiana Lukashenko //Zeszyty naukowe. Podkarpacka szkola wyzsza im.bl.ks.Wladyslawa Findysza/ – 2015. – Zeczyt 12. -S. 325-330 Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові, 11.04.2011-11.06.2011р., наукове стажування, звіт на кафедрі (протокол №13 від 29.06.2011р.)

Біографія

Старший викладач. У 1978 р. закінчила економіч­ний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Працювала асистентом кафедри, виконавцем і керівником науково-дослідних робіт. З 1999р.  обіймає посаду старшого викладача кафедри. За її участю розроблено і впроваджено в практику понад десять науково-дослідних тем, більше 30 інвестиційних бізнес-проектів, надано консультаційну допомогу ряду підприємств і організацій Львівщини.

Т Лукашенко поєднує викладацьку та консультаційну роботу. За її участю підготовлено низку програмних та нормативних документів з питань розвитку Львівської  області, виконано ряд міжнародних проектів транскордонного співробітництва, зокрема проект “Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та м.Новий Розділ” (2013-2015рр), проведено ряд круглих столів та  конференцій.

Автор біля 70 праць в т.ч навчального посібника  «Проектний аналіз» (Львів: Ліга-Прес, 2012. – 238с).

Читає лекційні курси: «Проектний аналіз», «Економіка й організація малого бізнесу», «Управління проектами», «Менеджмент персоналу», «Бізнес-планування».

 

Розклад