Об’єктно-орієнтоване програмування (122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: інформаційних систем у менеджменті

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Троханяк С. Р.ЕКІМ-51с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ЕКІМ-51сдоцент Троханяк С. Р.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

 Навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтоване програмування” входить до вибіркової частини циклу дисциплін за вибором студентів. Завдання курсу – засвоїти принципи об’єктно-орієнтованого програмування, вміти ефективно використовувати їх концептуальні особливості в процесі комп’ютерного моделювання різних систем.

 Результати навчання:

знати:

  • основні парадигми об’єктно-орієнтованого програмування;
  • основні типи даних;
  • управляючі конструкції які визначають хід виконання програми;
  • механізми обробки виняткових ситуацій та помилок;
  • принципи роботи із потоками введення та виведення;
  • проблеми розробки програмних систем

вміти:

  • Розробляти програмні системи засобами об’єктно-орієнтованого програмування мовою Java;
  • Виконувати тестування та налагодження програми.
  • Відлагоджувати та реалізовувати програми в одному із IDE (Netbeans).